Akademicki Komitet Honorowy Andrzeja Dudy

Poznań-Kraków-Łódź-Warszawa, 27 lutego 2015 r.
Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą.
Jest tyle sił w narodzie,
jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie duch twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi.
Nie ścierpię już niedoli
ani niewolnej nędzy.
Sam sięgnę lepszej doli
i łeb przygniotę jędzy.
Zwyciężę na tej ziemi,
z tej ziemi PAŃSTWO wskrzeszę.
Synami my twojemi,
błogosław czyn i rzeszę!
Stanisław Wyspiański Wyzwolenie

 

My, niżej podpisani członkowie i sympatycy Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Warszawie, powołujemy Akademicki Komitet Honorowy doktora Andrzeja Dudy.

Jesteśmy przekonani, że Polska umiejętnie, sprawnie i uczciwie rządzona może wyrwać się z impasu rozwojowego, odrodzić się i dołączyć do najbardziej rozwiniętych państw Zachodu, stając się szczęśliwą Ojczyzną dla swych obywateli: dla nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Głęboko wierzymy, że wybór pana doktora Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zapoczątkuje proces odrodzenia narodowego i państwowego.

Polska ma znaczący potencjał naukowy: uczonych, którzy w zagranicznych instytucjach naukowych osiągają spektakularne sukcesy; ma też rozbudowaną, choć głęboko niedoinwestowaną infrastrukturę naukową. Ten potencjał trzeba uruchomić i odpowiednio umotywować, by stał się motorem dynamicznego rozwoju naszego państwa. Jesteśmy gotowi podjąć się takiego wysiłku.

Nasz Komitet ma charakter otwarty. Zapraszamy do niego pracowników nauki ze wszystkich ośrodków i środowisk naukowych, którzy – jak my – widzą konieczność gruntownej przebudowy Polski. Można do nas dołączać, zapisując się do Komitetu na stronie internetowej AKO Poznań:   http://ako.org.pl

AKAD-logo (Tutaj można zgłosić swój akces)

 Współprzewodniczący Komitetu Honorowego:

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – AKO Poznań
 2. prof. dr hab. Ryszard Kantor – AKO Kraków
 3. prof. dr hab. Michał Seweryński – AKO Łódź
 4. prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – AKO Warszawa

Członkowie:

 1. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK,  Poznań
 2. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog,  Poznań
 3. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM,  Poznań
 4. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – Inst. Fizyki Molekularnej PAN – prof.,  Poznań
 5. dr inż. Maciej Andrzejewski – Instytut Pojazdów Szynowych,  Poznań
 6. dr Róża Antkowiak – UAM,  Poznań
 7. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM,  Poznań
 8. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. IGR PAN, Poznań
 9. dr inż. Andrzej Augustynek – AGH,  Kraków
 10. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa   – UJ,  Kraków
 11. dr Lidia Banowska   – UAM, Poznań
 12. prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański – AGH,  Kraków
 13. mgr inż. Krzysztof Bąk –   Poznań
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM,  Kalisz
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAU, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 16. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki – poseł, Kraków
 17. prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki –   Warszawa
 18. prof. dr hab. inż. Marian Błachuta – Politechnika Śląska, Gliwice
 19. prof. dr hab. Czesław Błaszak – UAM,  Poznań
 20. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska, Poznań
 21. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik –  Uniwersytet Śląski,  Katowice
 22. prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska,  Poznań
 23. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak – AGH,  Kraków
 24. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 25. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM,  Poznań
 26. prof. dr hab. Kazimierz Bodek – UJ,  Kraków
 27. prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski,  Katowice
 28. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM,  Poznań
 29. dr Mirosław Boruta – socjolog,  Kraków
 30. dr Paweł Bromski –   Warszawa
 31. Andrzej Budzyk –   Warszawa
 32. prof. dr hab. inż. Witold Byrski – AGH,  Kraków
 33. prof. dr hab. Krzysztof Cena – biofizyk,  Kraków
 34. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 35. prof. dr hab. med. Mieczysław Chorąży – Centrum Onkologii,  Gliwice
 36. prof. Kamila Ciepiela – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 37. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk,  Poznań
 38. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 39. mgr Ewa Ciosek – ekonomista,  Poznań
 40. dr hab. Wojciech Cyrul – UJ, Kraków
 41. dr Małgorzata Czabańska-Rosada   – PWSZ w Gorzowie Wlkp.,  Poznań
 42. prof. dr hab. Marek Czachor – Politechnika Gdańska, Gdańsk
 43. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM,  Poznań
 44. prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 45. dr Bożena Cząstka-Szymon   – WSP,  Katowice
 46. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM,  Poznań
 47. dr hab. Janusz Czyż –  Warszawa
 48. dr Konrad Ćwikliński – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 49. prof. dr hab. Jacek Dabert   – UAM,  Poznań
 50. dr hab. Mirosława Dabert   – UAM,  Poznań
 51. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki – IPPT PAN,  Warszawa
 52. prof. dr hab. inż. Józef Dańko – AGH,  Kraków
 53. mgr Jan Dasiewicz –   Poznań
 54. dr hab. Małgorzata Dąbrowska – Uniwersytet Łódzki – prof.,  Łódź
 55. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM,  Poznań
 56. prof zw. Urszula Dąmbska-Prokop – UJ,  Kraków
 57. dr Maria de Mezer-Dambek   – lekarz,  Poznań
 58. dr Maria Dębowska – Uniwersytet Wrocławski,  Wrocław
 59. dr hab. Tadeusz Dmochowski – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 60. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM,  Poznań
 61. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz,  Gdańsk
 62. prof. dr hab. med. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 63. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – AGH,  Kraków
 64. dr inż. Anna Duda-Kękuś – AGH,  Kraków
 65. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM,  Poznań
 66. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM,  Poznań
 67. mgr Andrzej Dyga – Muzeum Archeologiczne,  Kraków
 68. prof. dr hab. Maria Dzielska – em. UJ,  Kraków
 69. prof. dr hab. Jerzy Falandysz – Gdańsk
 70. dr Tadeusz Feliksiński   – Politechnika Łódzka,  Łódź
 71. dr Jerzy Fiszbach – Akademia Muzyczna,  Poznań
 72. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska,  Poznań
 73. dr hab. Wit Foryś – prof. UJ,  Kraków
 74. mgr Jan Władysław Fróg – KU NSZZ Solidarność UP Kraków,  Kraków
 75. dr Jerzy Gaweł – Krakowskie Szkoły Artystyczne,  Kraków
 76. dr hab. inż. Piotr Gawor – Politechnika Śląska – prof.,  Gliwice
 77. prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman – Politechnika Łódzka, Łódź
 78. prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna,  Katowice
 79. prof. dr hab. inż. Ryszard Gessing – Politechnika Śląska,  Gliwice
 80. dr inż. Kazimierz Głowacki – konsultant energetyczny, Kraków
 81. dr hab. inż. Jerzy Głuch  – prof. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
 82. dr hab. inż. Ryszard Golański – AGH,  Kraków
 83. Marek Golubiewski –   Łódź
 84. prof. dr hab. Janusz Gołaś – AGH,  Kraków
 85. dr Artur Górski –  Warszawa
 86. prof. dr hab. Bogusław Grabowski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 87. dr inż. Irena Gronowska –   Warszawa
 88. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniwersytet Warszawski – prof.,  Warszawa
 89. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk,  Poznań
 90. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki   – UJ,  Kraków
 91. dr hab. Marek Wojciech Gutowski –   Warszawa
 92. dr Zdzisław Habasiński   – informatyk,  Poznań
 93. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM,  Poznań
 94. prof. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek – AGH,  Kraków
 95. dr hab. Dobrochna Jankowska   – prof. UAM,  Poznań
 96. mgr Robert W. Jankowski – prywatna szkoła językowa,
 97. dr inż. Jacek Jasielski – PWSZ,  Tarnów
 98. mgr Jolanta Jasińska   – nauczyciel,  Poznań
 99. prof. dr hab. Tomasz Jasiński   – UAM,  Poznań
 100. dr Teresa Jerzak-Gierszewska   – UAM,  Poznań
 101. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich,   Poznań
 102. prof. Idaliana Kaczor – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 103. prof. dr hab. Roman Kaliszan – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 104. dr Józef Kapusta   – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków,  Warszawa
 105. prof. dr hab. Janusz Kapuściński   – PWSZ w Kaliszu,  Kalisz
 106. Dariusz Kardaś – Gdańsk
 107. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska,  Poznań
 108. dr Anna Kasprzyk   – UAM,  Poznań
 109. dr Henryk Kasprzyk   – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 110. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki   – Politechnika Krakowska,  Kraków
 111. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski   – UAM,  Poznań
 112. dr Marek Kisilowski –   Warszawa
 113. mgr inż. Mariusz Klapper – informatyk,  Kraków
 114. mgr Iwona Klimaszewska – UAM,  Poznań
 115. dr hab. Marek Kloss –  Warszawa
 116. dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski – inżynieria biomedyczna – prof. nzw.,   Poznań
 117. dr inż. Jacek Kołodziej – AGH,  Kraków
 118. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska w Gdyni
 119. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM,  Poznań
 120. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel – PAU, AGH,  Kraków
 121. prof. zw. Grażyna Korpal – ASP,  Kraków
 122. prof. dr hab. Maria Korytowska – UJ,  Kraków
 123. hab. Adam Korytowski – prof. AGH,  Kraków
 124. prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny – Politechnika Warszawska,  Warszawa
 125. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM,  Poznań
 126. Tomasz Kowalczyk – Gdańsk
 127. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk – Gdańsk
 128. mgr Jan Koziar – Uniwersytet Wrocławski,  Wrocław
 129. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Politechnika Śląska,  Gliwice
 130. dr Justyna Kozłowska – Warszawa
 131. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy,   Poznań
 132. dr hab. Henryka Kramarz – Uniwersytet Pedagogiczny – em. prof.,  Kraków
 133. prof. dr hab. Krzysztof Królas – UJ, Kraków
 134. prof. dr hab. Tadeusz Krygowski – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 135. dr Henryk Krzyżanowski – Warsztaty Idei,  Poznań
 136. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – UAM,  Poznań
 137. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz – AGH,  Kraków
 138. dr Dariusz Kucharski – historyk,  Poznań
 139. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN,  Poznań
 140. mgr inż. Ireneusz Kulesza –  Warszawa
 141. mgr Edward Kuliga – biegły rewident,  Kraków
 142. dr Katarzyna Kulińska – biofizyk,  Poznań
 143. dr hab. Tadeusz Kuliński – Inst. Chemii Bioorganicznej PAN – prof.,   Poznań
 144. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska,  Gdańsk
 145. doc. dr Feliks Kurp – Politechnika Łódzka,  Łódź
 146. dr hab. Jacek Kurzępa – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – prof.,  Warszawa
 147. prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta – AGH,  Kraków
 148. prof.dr hab. Marek Kutschera – UJ,  Kraków
 149. mgr Małgorzata Kwiatek – Gdańsk
 150. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM,  Poznań
 151. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska,  Poznań
 152. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM,  Poznań
 153. dr hab. med. Anna Liberek – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 154. dr hab. med. Tomasz Liberek – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 155. prof. dr hab. inż. Maria Teresa Lizisowa – UP, UJPII,  Kraków
 156. mgr Halina Łabonarska – aktorka,  Warszawa
 157. dr hab. inż. Mariusz Łaciak – AGH,  Kraków
 158. mgr Katarzyna Łaniewska – aktorka,  Warszawa
 159. mgr Agata Ławniczak – reżyser publicysta dziennikarz wykładowca,  Poznań
 160. prof. Julian Ławrynowicz – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 161. prof. dr hab. Kazimierz Łątka – UJ, Kraków
 162. mgr Małgorzata Łośko – UAM,  Poznań
 163. mgr Jolanta Łuczak – polonista,  Austria
 164. mgr Ryszard Łuczak – germanista,  Austria
 165. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska,  Poznań
 166. dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz –  Warszawa
 167. dr hab. inż. Witold  Machowski – AGH, Kraków
 168. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM,  Poznań
 169. kan. Tadeusz Magas – duszp. Solidarności,  Poznań
 170. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański,  Gdańsk
 171. prof. dr hab. Edward Malec   – UJ,  Kraków
 172. prof. dr hab. Tadeusz Malinowski – UAM,  Poznań
 173. mgr Sylwia Małecka – nauczyciel polonista,   Poznań
 174. mgr Szymon Małecki – nauczyciel polonista,   Poznań
 175. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Centrum Helmholtza,   Monachium
 176. dr hab. Barbara Marczuk – UJ,   Kraków
 177. prof. dr hab. Wojciech T. Markiewicz   – Inst. Chemii Bioorganicznej PAN,   Poznań
 178. mgr Jan Martini – artysta muzyk,  Poznań
 179. prof. Krzysztof Marynowski – Politechnika Łódzka,  Łódź
 180. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca,  Poznań
 181. mgr Maria Matysiak – UAM,  Poznań
 182. dr Piotr Meteniowski –   Poznań
 183. dr hab. Jerzy Michalik – UAM,  Poznań
 184. dr hab. Michał Mierzejewski – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego,  Wrocław
 185. dr Bożena Mikołajczak – UAM,  Poznań
 186. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda – AGH,  Kraków
 187. dr hab. inż. Marek Miśkowicz – AGH,  Kraków
 188. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska – Politechnika Krakowska,  Kraków
 189. prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski –  AGH,   Kraków
 190. prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski – AGH, Kraków,
 191. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska,  Wrocław
 192. mgr Celina Monikowska-Martini   – artysta muzyk,  Poznań
 193. dr Elżbieta Morawiec – pisarka,  Kraków
 194. mgr Danuta Moroz-Namysłowska – nauczycielka,  Poznań
 195. dr Jan Mosiński – ZR NSZZ Solidarność i sejmik woj. Wielkopolskiego,  Kalisz
 196. dr hab. Grzegorz Musiał – prof. UAM i WSKSiM,  Poznań
 197. inż. Jerzy Nagórski –   Łódź
 198. prof. dr hab. Józef Medard Namysłowski – Warszawa
 199. Andrzej Napieralski –   Łódź
 200. dr hab. Kazimierz Napiórkowski –  Warszawa
 201. dr hab. Piotr Niwiński – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 202. dr hab. Adam Nodzeński – AGH,  Kraków
 203. lek med. Ewa Noga – lekarz,  Kraków
 204. dr hab. Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny – prof.,  Kraków
 205. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ,  Kraków
 206. dr hab. Andrzej Nowakowski – Uniwersytet Rzeszowski – prof.,  Rzeszów
 207. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM,  Poznań
 208. prof. Joanna Olenderek – Politechnika Łódzka,  Łódź
 209. prof. Maciej Olenderek – Politechnika Łódzka,  Łódź
 210. prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś – UJ,Kraków
 211. prof. dr hab. med. Grzegorz Opala – neurolog,  Katowice
 212. dr inż. Janusz Opiła – dr nauk fizycznych, Kraków
 213. dr Józef Orzeł –   Warszawa
 214. mgr inż. Andrzej Ossowski – AGH,  Kraków
 215. dr inż. Grażyna Ożarek –   Warszawa
 216. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM,  Poznań
 217. Jan Panasiuk – Gdańsk
 218. dr hab. Krzysztof Papis –   Warszawa
 219. inż. Ryszard Paprzycki – automatyk,  Poznań
 220. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań
 221. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz – em. AGH pisarz tłumacz publicysta,  Kraków
 222. prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska,  Gliwice
 223. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski   – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 224. prof. Marek Pawlikowski – Uniwersytet Medyczny,  Łódź
 225. dr hab. inż. Maciej Pawłowski – Gdańsk
 226. prof. dr hab. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 227. dr Ryszard Piasek – filmowiec,  Poznań
 228. orof. dr hab. Lucjan Piela – Warszawa
 229. dr hab. inż. Krzysztof Piela – prof. AGH,  Kraków
 230. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich,  Rogalin
 231. dr hab. Tadeusz Pietrucha – Uniwersytet Medyczny – prof., Łódź
 232. dr hab. Barbara Piłacińska – prof. UAM,  Poznań
 233. dr hab. inż. Tadeusz Pindór – AGH, Kraków
 234. dr Piotr Pirecki – Łódź
 235. dr hab. Jacek Piszczek – Inst. Ochrony Roślin,  Poznań-Toruń
 236. prof. dr hab. med Wojciech Pluskiewicz – Śląski Uniwersytet Medyczny
 237. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska,  Gliwice
 238. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński,  Szczecin
 239. dr hab. Leszek Preisner – prof. AGH,  Kraków
 240. prof. dr hab. Jan Prokop – PAU,  Kraków
 241. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński   – UAM,  Poznań
 242. dr hab. Krzysztof Prusik – Gdańsk
 243. dr med. Andrzej Przybyszowski – Szpital Wojew. em. Ordynator,  Nowy Sącz
 244. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski   – UAM,  Poznań
 245. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska,  Poznań
 246. dr hab. inż.. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska,  Gliwice
 247. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 248. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska,  Lublin
 249. dr Jacek Radomski – UAM,  Poznań
 250. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM,  Poznań
 251. prof. Jakub Rembieliński   – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 252. dr Jan Rempała –   Warszawa
 253. dr hab. Lucyna Rempulska – prof. Politechnika Poznańska,  Poznań
 254. mgr Emilia Rogalińska – nauczycielka matematyki,  Poznań
 255. dr Joanna Rokimi Marszewska – UJ, Kraków
 256. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN,  Poznań
 257. mgr Paweł Rosada – specjalista zarządzania,  Poznań
 258. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM,  Poznań
 259. dr Krystyna Rożek-Lesiak – lekarz   Stow. Misericordia,  Zabrze
 260. dr Lech Różański – PTPN,  Poznań
 261. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser,
 262. mgr inż. Jadwiga Julia Rudnicka – poseł I i senator VI kadencji,  Gliwice
 263. prof. dr hab. med. Marek Rudnicki – chirurg, Chicago
 264. prof. dr hab. Zbigniew Rudy – UJ, Kraków
 265. Elżbieta Rybicka –   Łódź
 266. prof. Franciszek Rybicki – Politechnika Łódzka,  Łódź
 267. Andrzej Rychlik –   Łódź
 268. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN,  Poznań
 269. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM,  Poznań
 270. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski  – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 271. prof. Dominik Sankowski – Politechnika Łódzka,  Łódź
 272. prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik – AGH,  Kraków
 273. prof. dr hab. Stanisław Sędziwy – UJ,  Kraków
 274. dr hab. Barbara Siemiątkowska –  Warszawa
 275. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz,  Poznań
 276. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska,  Poznań
 277. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM,  Poznań
 278. prof. dr hab. inż. Mariusz  Sławomirski – PAN, Kraków,
 279. prof. dr hab. med. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 280. mgr inż. Jan Smólski –   Poznań
 281. dr inż. Janusz Sobieszczański – Warszawa
 282. dr Robert Sobków – nauczyciel akademicki,  Poznań
 283. dr hab. inż. Jerzy Z. Sobolewski –   Warszawa
 284. mgr Małgorzata Sołtysiak – KIK i Ruch Społ. im. Prez. Lecha Kaczyńskiego,  Kielce
 285. dr hab. Tadeusz Sozański – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 286. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański – AGH,  Kraków
 287. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ, Kraków
 288. dr hab. Anna Stankowska   – prof. UAM,  Poznań
 289. prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski   – UAM,  Poznań
 290. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – Int. Assoc. of Sport Kinetics,  Warszawa
 291. prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz – członek PAU, PAN, Kraków
 292. dr hab. Maciej Stasiak –  Warszawa
 293. dr hab. Piotr Stec – Uniwersytet Opolski – prof.,  Opole
 294. mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz –   Warszawa
 295. prof. dr hab. Andrzej Stepnowski – Politechnika Gdańska, Gdańsk
 296. dr Czesława Stępień – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 297. dr Lechosław Stępień – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 298. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM,  Poznań
 299. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska,  Poznań
 300. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM,  Poznań
 301. dr Jarosław Szarek – historyk,  Kraków
 302. mgr Janina Szczerbal   – informatyk i nauczyciel,  Poznań
 303. dr hab. Krzysztof Szczerski – poseł, Kraków
 304. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM,  Poznań
 305. prof. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta – UJ, Kraków
 306. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM,  Poznań
 307. dr hab. Andrzej Szpulak   – UAM,  Poznań
 308. prof. Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 309. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska,  Poznań
 310. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska, Poznań
 311. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 312. dr Mirosław Szulczyński – UAM,  Poznań
 313. dr Mirosław Szumiło – Instytut Historii UMCS,  Lublin
 314. dr Wojciech Szwed –  Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 315. dr Hanna Szweycer – fizyk nauczyciel,  Poznań
 316. prof. dr hab. inż. Michał Szweycer – Politechnika Poznańska,  Poznań
 317. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – biolog molekularny,  Poznań
 318. dr hab. inż. Stanisław Szydło – prof. AGH,  Kraków
 319. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM,  Poznań
 320. mgr inż. Janina Szymanowicz – Katolickie Stow. Wychowawców,  Gliwice
 321. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – Inst. Genetyki Roślin PAN,  Poznań
 322. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski – AGH,  Kraków
 323. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 324. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski   – Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań
 325. prof. Władysław Targosz – ASP,  Kraków
 326. prof. dr hab. Ryszard Terlecki – poseł, Kraków
 327. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM,  Poznań
 328. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser,  Poznań
 329. prof. Jerzy Tomczyk – Politechnika Łódzka,  Łódź
 330. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 331. Janusz Turowski –   Łódź
 332. dr Witold Tyborowski – UAM,  Poznań
 333. dr Marek Mariusz Tytko – UJ,  Kraków
 334. dr inż. Ewa Alicja Urbanowicz – właściciel pracowni projektowej,  Poznań
 335. dr hab. inż. Michał Urbański –   Warszawa
 336. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich   – UAM,  Poznań
 337. dr Lucyna Wachecka-Kotkowska   – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 338. dr hab. Przemysław Waingertner – Uniwersytet Łódzki – prof.,  Łódź
 339. mgr Henryk Walendowski –   Poznań
 340. dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN i KIK,  Katowice
 341. prof. dr hab. n. med. Jerzy B. Warchoł – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 342. dr n. przyr. Teresa Warchoł – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 343. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 344. prof. Włodzimierz Wawszczak – Politechnika Łódzka,  Łódź
 345. dr hab. inż. Krzysztof Weiss –   Warszawa
 346. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska,  Poznań
 347. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres   – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 348. mgr Maria Weres   – Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań
 349. prof. dr hab. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii,  Gliwice
 350. dr hab. med. Wiesława Widłak – prof. Centrum Onkologii,  Gliwice
 351. dr Józef Wieczorek – geolog redaktor Niezależnego Forum Akademickiego,  Kraków
 352. dr inż. Robert Wielgat –  PWSZ,  Tarnów
 353. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski,  Grodzisk Wlkp.
 354. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 355. dr Jacek E. Wilczur –   Warszawa
 356. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski,  Wrocław
 357. prof. dr hab. Janina Wiszniewska –  Warszawa
 358. inż. Grzegorz Wiśniewski – Gorzowskie Tow. Muzyczne,  Gorzów Wlkp.
 359. dr Bartłomiej Wróblewski – SWPS konstytucjonalista,  Poznań
 360. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN,  Poznań
 361. dr hab. Grażyna Zając – UJ,  Kraków
 362. prof. Andrzej Zalewski – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 363. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel,  Poznań
 364. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM,  Poznań
 365. mgr Paweł Zdun –  Warszawa
 366. mgr Tomasz Zdziebkowski   – przedsiębiorca,  Poznań
 367. dr hab. Zbigniew Zegan – ASP Kraków – em. prof.,  Kraków
 368. dr Oliwia Zegrodzka-Stendel –  Warszawa
 369. dr Franciszek Zerbe – lekarz,  Poznań
 370. dr Jerzy Zerbe – UAM,  Poznań
 371. dr Florian Zieliński – socjolog,  Poznań
 372. dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska,  Gliwice
 373. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 374. dr Tadeusz Zysk – wydawca,  Poznań
 375. Jerzy Żarnowski – HCP,  Poznań
 376. dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 377. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski – Uniwersytet Łódzki – prof.,  Łódź

 

Poniżej można zapisać się do Komitetu. Prosimy o wypełnienie WSZYSTKICH pól.
Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

 

Akademicki Komitet Honorowy Andrzeja Dudy

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: May 25, 2015

Zebrane podpisy: 517

517 signatures

Najnowsze podpisy
517
Czesława Jankowska
Olsztyn
mgr inz. chemik
516
Michał Kurek
Szczecin
prof.dr hab.med. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
515
Aleksander Wójcik
Kraków
dr / AGH
514
JAROSŁAW WYREMBAK
WARSZAWA
DOKTOR HABILITOWANY, PROFESOR NADZWYCZAJNY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
513
Iza Smolińska
Warszawa
doktor
512
Ilona Małgorzata Zalewicz
Łódź
dr/emeryt PŁ
511
Małgorzata Zątek
Kobiernice
mgr nauczyciel
510
Irena Teresa SOCHA
Katowice
profesor nauk humanistycznych; Uniwersytet Śląski
509
Karol Irmler
Poznań
mgr historii
508
Krystyna Kleszczowa
Sosnowiec
prof. zw. dr hab., Uniwersytet Śląski
507
Andrzej Wybrański
Przyłęki
mgr matematyki
506
RENATA MAJEWSKA
WARSZAWA
Dr nauk humanistycznych
505
Barbara Pytlos
Sosnowiec
dr
504
Emil Noiński
dr nauk humanistycznych, historyk
503
Piotr Szczepanik
Poznań
mgr inż./ Politechnika Poznańska
502
Leszek Antoni Gąsieniec
Liverpool
Professor in Computer Science, University of Liverpool
501
JERZY WARCZEWSKI
Katowice
Prof. dr hab. nauk fizycznych
500
Bogusław Ludwik Witkowski
Wrocław
Finansista
499
Witold Wołowski
Lublin
Dr hab. KUL
498
Justyna Górna
Poznań
dr hab. inż./ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
497
Lucja Nakonieczna
Sopot
emeryt.adiunkt Politechnika Gdańska
496
Janusz Kowalczyk
Lublin
doktor nauk społecznych
495
Elżbieta Kryś
Łódź
dr
494
Bogusław Radziszewski
Warszawa
prof. dr hab. / Collegium Mazovia wcześniej IPPT PAN, PŚk
493
Józef Chłopicki
Warszawa
Lekarz,Warszawski Uniwersytet Medyczny
492
Anna Głowacka
Łódź
dr hab. n. med. prof. nadzw/ Uniwersytet Medyczny w Łodzi
491
Marek Szczerba
Kraków
prof. zw. dr hab. inż. / AGH Kraków
490
Ireneusz Janiak
Kalisz
mgr inż. arch.
489
Malgorzata Ciemiecka
Ottawa,Kanada
Emerytka, Carleton University
488
Grzegorz Łysoniewski
Biała Rawska
dr historii
487
Karol Nawrocki
Gdansk
dr
486
Bogumiła Kempińska-Mirosławska
Łódź
dr n. med,, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
485
Elżbieta Magdalena Kidzińska
Częstochowa
emerytka
484
Jerzy Wojciechowski
Kraków
dr inż. AGH, Kraków
483
Agata Turkiewicz
Limanowa
mgr inż.
482
Krzysztof Kaszuba
Rzeszów
Dr / Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie
481
Grzegorz Grzybowski
Piastów
Prof. dr hab., PAN
480
Ewa Chodowska
Warszawa
mgr / Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny
479
Arnold Ananicz
Varsowia
Malarz klasyczny
478
Krzysztof Stefański
Łódź
prof. dr hab. Uniwersytet Łódzki
477
Daniela Wiśniewska
Zakopane/Kraków
dr filozofii
476
Ryszard Wachowicz
Gliwice
inżynier
475
Marcin Broniarczyk
mgr
474
Tomasz Malowaniec
Konstancin-Jeziorna
dr, adiunkt Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
473
Barbara Zawidowska
Kraków
mgr
472
Katarzyna Dybeł
Kraków
prof. dr hab. , UJ
471
Janusz Maniecki
Dzierżoniów
mgr historii, publicysta
470
JÓZEF FILO
BIELSKO-BIAŁA
inżynier-emeryt
469
Zbigniew Łosiewicz
Szczecin
Adiunkt ZUT w Szczecinie
468
Magdalena Janas
Gdańsk
lek. med.
467
Wojciech Pillich
Zabrze
dr inż.
466
Stanisław Żukowski
Lublin
dr hab. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prof.
465
Anna Pietrzak
Mrągowo
psycholog
464
Mariusz Kaproń
Cochabamba (Bolivia)
dr - Facultad de Teología. Universidad Católica „San Pablo” – Cochabamba (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Katolickiego „św. Pawła” w Cochabamba)
463
Zdzisław Janeczek
Katowice
dr
462
Jerzy Janz
Tychy
inżynier
461
Jolanta Barlik
Słupsk
460
Czesław Trośniak
Kłobuck
mgr historii-emeryt
459
Jerzy Barlik
Słupsk
458
Elżbieta Barlik
Słupsk
457
Agnieszka Przychodzień
warszawa
lekarz
456
Danuta Palińska
Norwegia
dr n.med szpital Molde
455
Leszek Derecki
Warszawa
mgr inż.
454
Adam Jednoróg
Wrocław-Oleśnica
dr inż., Politechnika Wrocławska
453
Maciej Urbanowski
Kraków
dr hab. UJ
452
Sebastian Wołoszczuk
Poznań
dr / UAM
451
Wiesław Wlekliński
Tuchola
mgr emerytowany nauczyciel
450
Dorota Janiak
kalisz
nauczyciel
449
Grzegorz Wierzchowski
Sieradz
doktor nauk humanistycznych
448
Slawomir Swieciochowski
Paryz - Gdansk
architekt, historyk architektury, konserwator zabytkow
447
Aleksander Głogowski
Kraków
dr hab., UJ
446
Andrzej Czemplik
Wrocław
dr inż. / Politechnika Wrocławska
445
Gerard Cybulski
Warszawa
dr hab.inż.
444
Teresa Pastuszewska
Bydgoszcz
dr - Inst. Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Bydgoszcz
443
Krzysztof Surmiński
Wroclaw
mgr inż
442
Piotr Wojciech Rybicki
Gdańsk
inżynier
441
Mateusz Soliński
Bydgoszcz
doktor, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
440
Zdzisław Śloderbach
Opole
dr hab.inż., prof. Politechniki Opolskiej
439
Katarzyna Polak
Toruń
wykładowca UMK
438
Ludomir Mastej
Trzcinica
dyrektor Zespołu Szkół SASR w Trzciniy
437
Adam Bydałek
Kraków
prof. dr hab. inż. / AGH
436
Tadeusz Borkowski
Kraków
dr hab. Prof nadzw.
435
Jacek Kulig
Wrocław
dr; Akademia Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
434
Anna Maria Rybicka
Gdańsk
mgr anglista, nauczyciel
433
Paulina Sawicka-Pollet
pianistka, Conservatoire de Lille (Francja)
432
Ryszard Wojtkiewicz
Łódź
dr / były adiunkt UŁ
431
Małgorzata Jaracz
Bydgoszcz
doktor
430
Stanisław Kosz
Nysa
mgr / Akademia Muzyczna, Katowice
429
Stanisław Wierzbiński
Kraków
Prof. dr hab. inż. em. UP KEN, Kraków
428
Czesław partacz
Koszalin
Prof.zw.dr hab. nauk humanistycznych,Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej
427
Bogusz Magiera
Poznań
mgr inż. chemii - emeryt (były biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu)
426
Tomasz Wierzba
Gdańsk
dr hab. n.med; Gdański Uniwersytet Medyczny
425
Krzysztof Godwod
Warszawa
dr nauk fizycznych, emeryt, członek AKO Kraków
424
Andrzej Gregosiewicz
Lublin
Prof. dr hab. med. Uniwersytet Medyczny
423
Grzegorz Kubaszewski
Suwałki
mgr/przewodniczący Klubu Gazety Polskiej-Myśli Patriotycznej w Suwałkach
422
Bronimira Berezowska
Gliwice
mgr inż. chemik
421
Piotr Czauderna
Gdansk
Profesor / Gdański Uniwersytet Medyczny / AKO Gdańsk
420
Marek Berezowski
Gliwice
Prof. dr hab. inż.
419
Agata Foltyn
Szczecin
Dziennikarz
418
Lech Galicki
Bazylea / Szczecin
Dziennikarz, prozaik, poeta
417
ALINA SAMUL
poznań
mgr inż. Poznań
416
Małgorzata Kunicka
Szczecin
dr / Uniwersytet Szczeciński
415
Danuta Gabryś-Barker
Gliwice
Prof. dr hab., Uniwerstet Śląski
414
Witold STĘPNIEWSKI
LUBLIN
Prof. dr hab.
413
Rafał Dańko
Kraków
dr hab. inż./AGH
412
Barbara Putz
Warszawa
dr hab. inż., prof. Politechniki Warszawskiej
411
Małgorzata Kulesza-Kiczka
Warszawa
dr medycyny
410
Łukasz Łukowski
Łódź
mgr, Uniwersytet Łódzki
409
Tadeusz Zachara
Warszawa
Dr inż., Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie
408
Ryszard Serwa
Witbank, RPA
Inzynier / Glencore SA
407
Jerzy Pietraszko
Wrocław
wykładowca, Politechnika Wrocławska
406
Marek Paweł Czapliński
Opole
dr, Uniwersytet Opolski (absolwent), Opole
405
Marcin Domian
Olsztyn
mgr inż. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
404
Mariusz Muszyński
Warszawa
Prof. UKSW dr hab. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
403
Mariusz Surówka
Wrocław
mgr
402
Barbara Imianowska
Gdańsk
mgr pedagog
401
Andrzej Jęcz
Kościan
mgr inż. Starosta Kościański w latach 2002-2014
400
Zofia Modrzejewska
Łódź
dr hab. / Politechnika Łódzka
399
Czesław Muśnicki
Poznań
prof. dr hab.
398
Sławomir Bralewski
Łódź
dr hab. profesor Uniwersytetu Łódzkiego
397
Andrzej Olczak
Łódź
dr inż. / Politechnika Łódzka
396
dr hab. Mariusz Michta
Zielona Góra
prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
395
Magdalena Greczek-Stachura
Kraków
dr hab./ Uniwersytet Pedagogiczny
394
Tomasz Hetmański
SŁUPSK
dr hab. profesor AP, Akademia Pomorska
393
Piotr Stalmaszczyk
Łódź
prof. zw. dr hab., Uniwersytet Łódzki
392
Bożena Harasimowicz
Sopot
prof.dr hab./Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
391
Krzysztof Dybciak
Warszawa
prof.zw.dr hab., UKSW w Warszawie
390
Lucyna Grochal
Wieliczka
mgr historii,nauczyciel w Gimnazjum im.Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
389
Jerzy Głybin
Katowice
dr hab
388
Wojciech Szczepański
Poznań
dr - historyk
387
Marek Całka
Paris
mgr inż Politechnika Łódzka
386
Piotr Tomczak
Poznań
dr hab., prof. UAM, Uniwersitet im. A. Mickiewicza
385
Józef Kaczor
Lublin
dr, UMCS
384
Maria Przybylska
Poznań
mgr UAM
383
Piotr Niwiński
Gdańsk
dr hab Uniwersytet Gdański
382
Wojciech Maciejowski
Poznań
prof. zw. dr hab. / Akademia Muzyczna w Poznaniu
381
Barbara Grell-Duda
Lublin
psycholog
380
Jacek Duda
Lublin
dr inż. - Politechnika Lubelska
379
Józef Tarka
Poznań
mgr inż. emeryt
378
Leszek Tyborowicz
Siemiatycze
mgr ekonomii
377
Urszula Piaskowska
Poznań
mgr emeryt. urzędnik
376
Anna Żukowska
Lublin
dr hab. prof. UMCS
375
Karolina Kmiecik-Jusięga
Kraków
dr, pedagog
374
Alina Ziętek-Salwik
Hadykówka
Absolwentka UJ
373
Marian Salwik
Hadykówka
Absolwent UJ
372
Adam Nowak
Starachowice
dr inż. R&D Manager
371
Paweł Marcinkowski
Poznań
mgr.sztuki
370
Sylwiana Firin - Gramowska
Poznań
nauczyciel
369
Andrzej Eichert
Poznań
mgr inż.
368
Maria Ryś
Warszawa
dr hab., prof. UKSW, Warszawa
367
Ewa Rzeszutko
Lidzbark
emerytowany nauczyciel historii
366
Jadwiga Sankowska
Warszawa
emerytka
365
Roman Andrzej ŚNIADY
Wrocław
dr inż. / były nauczyciel akademicki UPWr we Wrocławiu
364
Remigiusz KUJAWIŃSKI
Poznań
inżynier mechanik
363
Andrzej Sankowski
Warszawa
mgr. inż
362
Anna RADŁOWSKA-TABOR
Gliwice
mgr inż. -nauczyciel akademicki
361
Marek Piotr Deszczyński
Warszawa
dr
360
Włodzimierz Korcz
Warszawa
tłumacz
359
Krystyna Partuś
Zabrze
KIK Katowice Sekcja Zabrze
358
Janusz Szczodrak
Lublin
Prof. dr. hab., UMCS
357
Renata Kędzia
63-510 Mikstat
Radna Miasta i Gminy Mikstat, sołtys wsi Mikstat-Pustkowie
356
Wanda Małek
Lublin
profesor dr hab
355
Barbara Ignasiak
Sieradz
mgr historii UMK
354
Teresa Krasowska
Lublin
dr hab. prof. AM Poznań
353
Jadwiga Jęcz
Poznań
doktorantka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
352
Teresa Szkuta-Pochopień
Zabrze
dr inż.
351
Jerzy Głuch
Gdańsk
dr hab. inż. prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej
350
Jan Fiedurek
Lublin
prof. dr hab., UMCS
349
Zbigniew Osiński
Biłgoraj
dr hab. Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie
348
Jan Stanisławczyk
Zielona Góra
magister geografii-emeryt.
347
Michał Marzec
Poznań
solista śpiewak
346
ZDZISŁAW PETECKI
Warszawa
doktor /Państwowy Instytut Geologiczny
345
STANISŁAW JAN ZABŁOCKI
Biedrusko k. Poznania
członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. J. Piłsudskiego
344
Hanna Dąbrowska
Bydgoszcz
Bydgoszcz
343
Łukasz Dąbrowski
Bydgoszcz
dr inż.
342
Maria Turowska
Łódź
prof. dr habilit./Uniwersytet Łódzki, emerytowana
341
Halina Kamionka-Mikuła
Gliwice
dr inż.
340
Radosław Pytlak
Warszawa
prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska
339
Mariusz Niekurzak
Kraków
dr inż. Mariusz Niekurzak AGH, Kraków
338
Jacek Zimny
Kraków
prof., dr hab. inż., AGH
337
Justyna Chłap-Nowakowa
Kraków
dr
336
Henryk Małysiak
Zabrze
dr inż./ Politechnika ŚląsKa
335
Joanna Napierała
Poznań
mgr/ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
334
Małgorzata Raś
Poznań
333
Andrzej Wawszczak
Łódź
dr inż. Politechnika Łódzka
332
Wieńczysław Niemirowski
Lublin
dr UMCS
331
Rafał Broda
Kraków
Prof. dr hab. , Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
330
Krzysztof Szulowski
Janowiec
dr hab., profesor nadzwyczajny, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
329
Kazimierz Zakrzewski
Łódź
profesor emerytowany
328
Robert Prorok
Zabrze
inżynier
327
Bogdan Tomaszek
Kędzierzyn-Koźle
dr, WSB Wrocław
326
Piotr Hańczyc
Wrocław/Santa Barbara
dr inż. / Uniwersytet Kalifornijski
325
Jakub Marcinowski
Zielona Góra
Dr hab. inż. prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
324
Barbara Grzybowska-Swierkosz
Kraków
em. prof.dr hab PAN.
323
Andrzej Franczyk
Kraków
aktor Teatr Ludowy Kraków
322
Beata Jankowska
Poznań
dr inż, Politechnika Poznańska
321
Hieronim Tomczak
Poznań
mgr inż.
320
Magdalena Kalita
Pawłów
studentka chemii
319
Eryk Łon
Poznań
prof. UEP dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
318
Jerzy Kociński
Warszawa
prof.zw.dr hab. fizyki
317
Adam Michczyński
Gliwice
dr hab. inż. / Politechnika Śląska, Gliwice
316
Konrad Łoś
Bielsko-Biała
doktor nauk prawnych, Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Administracji, Radny Bielska-Białej
315
Marta Czekalska
Poznań
mgr inż
314
Włodzimierz Klonowski
Warsaw
prof. n. dr hab. fizyk
313
Małgorzata Cepek
Żelków Kol.-Siedlce
mgr pielęgniarstwa
312
Zofia Kwec
Sosnowiec
311
Piotr Kiełczyński
Warszawa
dr hab. inż. prof. IPPT PAN, Warszawa
310
Kazimierz Gruszecki
Łódź
mgr
309
Krzysztof Drzewicki
Grodzisk Mazowiecki
Prof. UG dr hab., Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Miedzynarodowego
308
Krystyna Wojciechowska
Gliwice
dr inż.Politechnika Śląska /st.wykładowca na emeryturze
307
Barbara Maniak
Lublin
dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
306
Eugeniusz Kosek
Gliwice
dr inż
305
Barbara Orzełowska
Siedlce
304
Artur Jankowski
Windsor Ontario Canada
Doradca Finansowy
303
Mariola Świtalska
ŁÓDŹ
302
Witold Zajączkowski
Gliwice
mgr filolog
301
Wojciech Dudek
Warszawa
mgr Organizacji i Zarządzania
300
grażyna chomiuk
mysłowice
mgr filologii romańskiej
299
Krystian Probierz
Gliwice
Prof. dr hab. inż., dr H.C.
298
BOGUSŁAW FILIPOWICZ
KRAKÓW
Prof. dr hab. inż./ AGH KRAKÓW
297
Tadeusz Hanak
Zabrze
mgr inż. mechanik
296
Antoni Hallek
Zabrze
inż informatyk
295
Wiesław Marek Woch
Kraków
dr hab. AGH
294
Danuta Jarosz
Sosnowiec
pracownik administracyjny SUM w Katowicach - przewodnicząca NSZZ ,,S" SUM
293
Jerzy Kuźnik
Luboń
dr inż.
292
Piotr Urbanowicz
Mysłowice
dr inż. / Uniwersytet Śląski
291
Marek Smolik
Gliwice
dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej
290
Andrzej Cholewa
Gliwice
289
Tadeusz Gustaw Wiktor
Kraków
prof. zw. ASP
288
Mariusz Janoś
Gliwice
mgr inż.
287
Maria Skjöldskron-Suchańska
Kłobuck
inż. metalurg
286
Magdalena Dmoszyńska-Graniczka
Lublin
dr med. Uniwersytet Medyczny
285
Tadeusz Borecki
Zbrosławice
inżynier, działalność własna
284
Andrzej Gołębiewski
Rybina
historyk i teolog
283
Barbara Zakrzewska-Derylak
Katowice
dr Uniwersytet Ekonomiczny
282
Stanisław Walczak
Łódź
prof.dr hab. Uniwersytet Łódzki
281
Alicja Rafalska-Łasocha
Kraków
dr, UJ
280
Marek Wesołowski
Śrem
kmdr por. (rez) mgr inż. / były wieloletni wykładowca Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz NATO School w Oberammergau
279
Roman Nowicki
OSTRZESZÓW
emerytowany nauczyciel geografii
278
Barbara Barszcz
Kielce
dr hab.prof UJK
277
Paweł Ziółkowski
Jeleniec
mgr historii, poeta, pisarz
276
Anna Urszula Korab
Warszawa
mgr, dyrektor LO "Klasyk"
275
Kazimierz Korab
Warszawa
prof. n. dr hab.
274
Marek Jedynak
KRAKÓW
dr inż./ Politechnika Krakowska
273
Wiesław Surga
Kielce
dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
272
Andrzej Franciszek Sowa
Kraków
dr hab. inż. / Politechnika Krakowska
271
Jerzy Chaber
Warszawa
dr
270
Bogusław Grabowski
Gdańsk
prof. zw. dr hab. Akademia Muzyczna w Gdańsku
269
Marek Horyński
Lublin
Dr inż./Politechnika Lubelska
268
Jadwiga Wronicz
Kraków
dr hab. prof. PAN
267
Edyta Skurak
Warszawa
mgr socjologi, KUL, Lublin
266
Zygmunt Wronicz
Kraków
dr hab. prof. AGH, em.
265
Zbigniew Zawistowski
Warszawa
mgr
264
Paweł Zaręba
Lublin
dr fizyki
263
Zbigniew Ianelli
Berlin
mgr inż.
262
Adam Babula
Poznań
dr, em. st. wykładowca UAM
261
Jerzy Jankowski
Norwegia
ZP w Norwegii- Prezes. b. czlon. Solidarnosci Walczacej (SW)
260
Anna Agata Ciesielska
Wrocław
mgr historii sztuki, muzealnik
259
Jan Grzywacz
Sieniawa
proboszcz parafii
258
Kazimierz Gerlach
Warszawa
mgr PAN
257
Aleksander Jerzy Rostocki
Warszawa
dr inż./Warszawa
256
Jerzy Hoffmann
Poznań
dr hab. prof IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
255
Maciej Beiersdorf
Kraków
etnograf
254
Tomasz Kosecki
Nowy Sącz
mgr inż.
253
Bartosz Sawik
Zakopane
dr inż. / AGH Kraków
252
Grzegorz Gądek
Wiedeń
mgr inż.
251
Józefa Gądek-Węsierski
Wiedeń
prof. dr. hab. /Medizinische Universität Wien
250
Krzysztof Marchlewicz
Poznan
dr hab., prof. UAM
249
Katarzyna Rycerz
Krakow
dr inż
248
Andrzej Kaźmierczak
Warszawa
profesor zwyczajny Szkoła Główna Handlowa
247
Maciej Dróżdż
Przysucha
246
Krzysztof Stypuła
Kraków
Prof. dr hab. inż. /Politechnika Krakowska
245
Jarosław Chodak
Lublin
dr, Instytut Socjologii UMCS
244
Wojciech Polak
Toruń
prof. dr hab. UMK Toruń
243
Jaroslaw Sosnowski
Poznan
dr inż.
242
Bożena Gładyszewska
Lublin
prof. dr hab. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
241
Bernadetta Pasierb
Kraków
dr inż./Politechnika Krakowska
240
Monika Sankowska
Warszawa
mgr
239
Wilhelmina Nowak
Poznań
mgr, nauczyciel geografii
238
Wojciech Ręczkowski
Toruń
mgr inż.
237
Elżbieta Krzemińska
Słupsk
mgr inż.
236
Andrzej henryk Żak
Przeworsk
Nauczyciel, wicedyrektor ZSOiZ w Przeworsku
235
Szymon Kasprzak
kraków
zwykli ludzie
234
Magdalena Modelska
Wrocław
dr / Uniwersytet Wrocławski
233
Artur Woziński
Poznań
232
Dariusz Bucior
Józefów
dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
231
Daniela Podlawska
Słupsk
dr, em. naucz. akadem. AP
230
Tadeusz Kupniewski
Warszawa
inżynier elektronik,
229
Teresa Materkowska
Warszawa
mgr, Uniwersytet Łódzki
228
Tomasz Kłys
Łódź
dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Kłys, filmoznawca
227
Krystyna Kurdziel
Kielce
dr hab.
226
Waldemar Pałys
Ostrów Mazowiecka
nauczyciel polonista
225
Dariusz Tomasz Wesołowski
Konin
dr, prorektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie
224
Henryk Herbeć
Byczyna
mgr/emerytowany nauczyciel
223
Daniel Budkiewicz
Gdańsk
mgr historii
222
Stanislaw Filipek
Warszawa
Prof.dr hab. inz.
221
Barbara Kuźnicka
Warszawa
prof. dr hab. historyk nauki
220
Marek Ciapka
Ząbkowice Śląskie
mgr, samorządowiec, strażak
219
Marek Stanisławski
Borówiec
inż. mechanik
218
Robert Potocki
Zielona Góra
doktor /geopolityk
217
Damian Karbowniczak
Oslo
magister inzynier - AGH
216
Krzysztof Kaczkowski
Warszawa
mgr, urzędnik
215
Barbara Zahorska-Markiewicz
Katowice
prof. dr hab. internista
214
Ryszard Słaby
Poznań
mgr inż.mechanik,Poznań
213
Wacław Grzybowski
Opole
doktor, Uniwersytet Opolski
212
Paweł Krzysztof Ślaza
Radom
dr
211
Roman Antoszewski
Auckland, Nowa Zelandia
prof. dr hab. em.
210
Józefa Panek
Kraków
dr hab. med.
209
Kazimiera Suchocka-Gałaś
Toruń
dr chemii, em.nauczyciel akademicki
208
Elżbieta Firlit
Warszawa
prof. SGH,dr hab.
207
Małgorzata Matyja
Tychy
lekarz
206
Tomasz Kornecki
Kraków
dr Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
205
Andrzej Markiewicz
Katowice
prof.dr hab. internista
204
Tadeusz Zakroczymski
Warszawa
prof. dr hab. inż. / Instytut Chemii Fizycznej PAN
203
Agnieszka Góralczyk-Witkowska
Warszawa
nauczyciel
202
Paweł Bilski
Kraków
dr hab. IFJ PAN
201
Jolanta Kulczycka
Poznań
mgr inż.
200
Elżbieta Łęska-Kokosińska
Zabierzów
nauczyciel / Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzoskwini
199
Zbigniew Kokosiński
Kraków
dr inż. / Politechnika Krakowska
198
Grzegorz Gładyszewski
Lublin
prof. dr hab. / Politechnika Lubelska
197
Jerzy Jędrusiak
Warszawa
Doktor ekonomii/obecnie pracujący w jednej z warszawskich korporacji
196
Grzegorz Partyka
Tarnobrzeg
195
Marek Moszyński
Warszawa
Prof. dr hab. / NCBJ
194
Janusz Łosowski
Lublin
prof. dr hab. Janusz Łosowski, Instytut Historii UMCS
193
Marian Konopacki
Chełmno
prawnik
192
Adam Łukasik
Gdańsk / Juszki
dr inż.
191
Grzegorz Ratajczak
Poznań
inżynier budownictwa
190
Mirosław Markiewicz
Sosnowiec
prof. dr hab. n. med. / Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
189
Robert Kszczot
Tomaszów Mazowiecki
mgr
188
Andrzej Kurowski
Łęczyca k/Poznania
technik
187
Katarzyna Jasińska-Zdun
Warszawa
mgr / UW
186
Agnieszka Rij-Kasprzycka
Warszawa
Nauczyciel
185
Jolanta Brzezińska-Rwidan
Częstochowa
nauczyciel
184
Aldona Maria Pawłyk
Kraków
Dr nauk humanistycznych
183
Miroslawa Hoffmann
Poznan
mgr chemi
182
Janusz JERZY
Warszawa
właściciel pracowni projektowej
181
Krystyna Pawłowicz
Warszawa
dr hab. prof. WSAP, poseł
180
Piotr Klimeczek
Krakow
dr n med,
179
Kazimierz Woźniak
Warszawa
mgr, lingwista, starszy wykładowca SGGW Warszawa
178
Piotr Marcin Kaszubowski
Przasnysz
mgr etnologii, wiceprezes Oddziału Północno-Mazowieckiego PTL
177
Ludwik Szuba
Toruń
Dr - Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa
176
dorota mleczko
kołobrzeg
175
Szymon Nyga
Olsztyn
Politolog /student dziennikarstwa
174
Jolanta Sloniec
Lublin
dr inż. / Politechnika Lubelska
173
Izabella Wróblewska-Zając
Kraków
mgr inż., em. nauczyciel akademicki
172
Antoni Rudak
Elbląg
mgr inż.
171
ks. dr hab. Józef Dębiński
WSKSiM Toruń
170
Maciej Penno
Poznań
inżynier budownictwa
169
Mira Kuś
Kraków
poetka, pubicystka
168
Jarosław Witkowski
Wrocław
prof.dr ha./Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
167
Jerzy Mozrzymas
Wroclaw
prof. dr hab. / UM i UW Wrocław
166
Marcin Studniarski
Łódź
profesor matematyki, Uniwersytet Łódzki, członek PKA
165
Bogdan Wróbel
Kraków
mgr/politolog
164
Stanisława Kanas
Rzeszów
dr hab. prof. UR
163
EWA ŻOŁNIEREK
Kraków
mgr, V-ce Przewodniczący KU NSZZ Solidarność UP Kraków
162
Mieczysław Zając
Kraków
dr hab. inż.
161
Aleksandra Kulpan
Ruda Sl
mgr /doktotantka /Uniwersytet Wrocławski
160
Maciej Bogdan Stępień
Lublin
dr historyk idei
159
Marta Sujkowska
Drobin
magister
158
Waldemar Bohdanowicz
Sieradz
mgr b. prezydent Łodzi wojewoda łódzki senator RP II kadencji
157
Andrzej Kotyński
Łódź
dr inż.
156
Waldemar Paszkiewicz
Lublin
dr/UP w Lublinie
155
Anna Kondratowicz- Ziółkowska
Warszawa
mgr prawa, radca prawny
154
Kazmierz Kapera
Kraków
dr n. med.
153
Jacek Kulig
Kielce
dr n. chemicznych, em. nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
152
Ewa Kulig
Kielce
dr n. chemicznych, em. nauczyciel akademicki Politechniki Świętokrzyskiej
151
Grzegorz Golański
Częstochowa
dr hab. inż. Politechnika Częstochowska
150
Zyta Gilowska
Lublin
Prof.dr hab. - KUL Lublin.
149
Łukasz N. Węsierski
Łańcut
dr hab. inż. prof. nadzw.
148
Wioletta Włodarczyk-Kujawa
Szczecin
mgr nauczyciel
147
Jerzy Matuszek
Poznań
mgr inż.
146
leszek stanislawski
Northeim-RFN
Lek.med. ortopeda
145
Jarosław H. Bauer
Łódź
dr hab., prof. UŁ
144
Andrzej Kochański
Warszawa
prof. dr hab. med.
143
Iwona Gumowska
Słupsk
dr, AP w Słupsku
142
Andrzej Mazur
Warszawa
Prof. dr hab. - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - Wydz. Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
141
Wanda Zalewska-Zdun
Warszawa
art. plastyk
140
TOMASZ WÓJCIK
Gdańsk
nauczyciel
139
Andrzej Ziółkowski
Warszawa
dr hab. inż. IPPT PAN
138
Bogusław Plęs
Rzeszów
magister
137
Aleksander Kloc
Rzeszów
mgr inż
136
waldemar andrzej majcher
pionki/ londyn
mgr historii
135
Bogusław Dopart
Kraków
prof. dr hab., UJ
134
Magdalena Grześkiewicz
Athlone, Irlandia
mgr, nauczyciel polonista, dyrektor szkoły polonijnej
133
Anna Zechenter
Kraków
mgr germanista, publicysta
132
Stanisław Kalinkowski
Warszawa
Dr
131
Aleksandra Magdalena Niemirycz
Warszawa
mgr filozofii i polonistyki, poetka i tłumaczka, doktorantka UKSW
130
Jan Cabak
Nowy Sacz
Przedsiębiorca budowlany
129
Tomasz Kozielec
Toruń
dr
128
Janusz Sobecki
Wrocław
dr hab. inż., prof. PWr./ Politechnika Wrocławska
127
Bronisława Walczak
Łódź
emerytowany st. wykładowca na, UŁ, dr nauk matematycznych
126
Wiesław Ostapski
Warszawa
pro.dr hab.inż./Politechnika Warszawska
125
Zenon J. Pudlowski
Melbourne, Australia
Prof. Dr Dr h.c. mult., WIETE, Melbourne, Australia; Adjunct Professor, Northern Illinois University, DeKalb, IL, USA
124
dr Krzysztof Uściłowski
Rzeszów
UR Rzeszów
123
Jakub Staroń
Drogomyśl
mgr, asystent w Instytucie Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach
122
Emilian Chibowski
Lublin
Prof. dr hab. Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
121
Maria Kaźmierczak
Środa Wlkp
nauczyciel
120
Tadeusz Piątkowski
Rumia
dr inż , nauczyciel akademicki
119
Wiesława Woźniak
Pniewy
mgr ekonomista
118
Stefan Sokołowski
Lublin
prof. dr hab., prof. zw. UMCS
117
Jan Godyń
Alwernia
mgr inż. Jan Godyń - przedsiębiorca
116
Zygmunt Sosnowski
Mogilany k.Krakowa
mgr inż. absolwent AGH
115
Justyna Krawczyńska
Ostrzeszów
mgr,polonistka, dyrektor szkoły
114
Edyta Chlebowska
Lublin
dr / Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL
113
Ryszard Piotrowicz
Poznań
dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
112
Tadeusz Żukowski
Poznań
poeta, rezyser TV, scenarzysta; PEN-Club
111
Piotr Chlebowski
Lublin
dr hab / Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL
110
Wojciech Michalski
Warszawa
Biostatystyk / Centrum Onkoligii - Instytut
109
Justyna Kozłowska
Warszawa
dr
108
Krystyna i Bogdan Baranowscy
PoznaN
emeryci
107
Przemysław Makarowicz
Poznań
Prof. UAM dr hab.
106
Piotr Górski
Poznań
dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
105
Adam Kaznowski
Poznań
prof. dr hab. / Uniwersytet im. A. MIckiewicza w Poznaniu
104
Andrzej Staszczak
Kraków
A.G.H
103
Mirosław Krajewski
Brodnica
prof. dr hab.
102
Łukasz Winiarski
Racibórz
mgr inż zarządzania
101
Karol Falandys
Warszawa
doktor
100
Tomasz Nowakowski
99
Seweryn Rzepecki
Łódź
dr hab. prof. UŁ
98
Tomasz Dyrda
Cieszyn
dr n.med
97
Rafał Bogusławski
Bielsko-Biała
mgr szt. projektant, prezes Stow. R. Ostoja, w latach 1992–1997 pracownik dydaktyczny ASP w Krakowie Filii w Katowicach.
96
Aleksandra Nalewaj
Olsztyn
dr
95
Janusz Fabia
Bielsko-Biała
dr inż. / Akademia Techniczno-Humanistyczna (ATH)
94
Józef Urbanowicz
Kaźmierz
mgr inż. ekonomiki rolnictwa
93
Zbigniew Pilch
Gliwice
dr inż.
92
krystyna siekierska
Kraków
mgr inż
91
Stanisław Tomczyk
Opole
mgr Uniwersytet Opolski
90
Jarosław Fall
Kraków
dr, UPJPII, informatyk, wydawca
89
Wilhelm Czapliński
Kraków
dr, AGH
88
Anna Królikowska
Szczecin
dr Uniwersytet Szczeciński
87
Lech Darski
Bartoszyce
mgr geograf
86
Jerzy Stanisław Dąbrowski
Świnoujście
mgr germanista
85
Józef GŁOWACKI
Kielce
dr nauk chemicznych / Uniwersytet Jana Kochanowskiego
84
Wacław Perkowski
Wysokie Mazowieckie
mgr inż.
83
Henryk Krawczyszyn
Polkowice
mgr inż. - wykładowca - Polkowice
82
Ryszard Bobrowski
Warszawa
dr nauczyciel akademicki warszawa
81
Paweł Staszewski
Warszawa
Politechnika Warszawska
80
Bartosz Stawiarski
Kraków
dr inż. / PK Kraków
79
Anna Wideł
Nowy Sącz
mgr
78
Dariusz Chocyk
Lublin
Politechnika Lubelska
77
Maria Baster-Grząślewicz
Kraków
dr, em. UP
76
Daniel Pawlicki
Puszczykowo
dr inż. Politechnika Poznańska,em
75
Paweł Górski
Łódź
Dr n. med.
74
Waldemar Biaduń
Lublin
dr
73
Franciszek Ścigalski
Bydgoszcz
dr inż. nauczyciel akademicki. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
72
Jacek Tomasz Bąbikowski
Otwock
radca prawny
71
Michał Garapich
Kraków
mgr geograf
70
Tadeusz Makaruk
Biała Podlaska
mgr Tadeusz Makaruk nauczyciel akademicki Filia AWF
69
Natalia Rola
Jastków
wykładowca na UMCS Lublin
68
Hanna Radziejewska
Pruszków
mgr inż. arch. architekt
67
Stanisław Guzowski
Kraków
dr hab.inż., prof.PK / Politechnika Krakowska
66
Miro Lappalainen
Helsinki, FIN
tech.
65
Katarzyna Bednarska
Lublin
mgr, KUL
64
Piotr Tereszkowski
Malmö
mgr inz. ESS, Lund
63
Wojciech Marchewczyk
Krzeszowice
mgr inż.UJ Kraków
62
Witold Pawlak
Hamburg, Niemcy
bankowiec, Barclays Bank PLC
61
Andrzej Dziadzio
Kraków
prof.dr hab. UJ
60
Katarzyna Giza
Lublin
mgr UMCS
59
Tomasz Podgórski
Kraków
Dr archeologii
58
Jan Stefanowicz
Sosnowiec
mgr inż.
57
Jolanta Małgorzata Orzechowska
Wrocław
doktor
56
Bogumiła Jędrzejewska
Białowieża
Prof. dr hab., Instytut Biologii Ssaków, Polska Akademia Nauk
55
Tomasz Wójcik
Wrocław
dr inż. emeryt Politechnika Wrocławska, Członek Komisji Krajowej "S"
54
Jadwiga Szmyd - Sikora
Rzeszów
Prof. dr hab. Uniwersytet Rzeszowski
53
Zbigniew Chojnowski
Olsztyn
prof. dr hab.
52
Marek Ukleja
Bydgoszcz
mgr inż.
51
Mariusz Stępień
Żory
mgr
50
Andrzej Grząślewicz
Kraków
dr, em. UP
49
Marek Gotfryd
Rzeszów
dr hab. inż. Politechnika Rzeszowska
48
Andrzej Trembaczowski
Lublin
dr, UMCS
47
Jarosław Wróblewski
Warszawa
dr/ Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
46
Stanisław Mytko
Baranowo
nauczyciel
45
Anna Kubiak
Łódź
doktor, WSEZ i NS
44
Andrzej Zając
Tarnow-Kraków
ks. prof. dr hab
43
Marek Stryszewski
Kraków
dr hab.inż. emer. prof. AGH
42
Grzegorz Jemielita
WARSZAWA
prof. dr hab. inż. , SGGW
41
Józef Oleński
Warszawa
prof. zw. dr hab. , Uczelnia Łazarskiego
40
Witold Chrzanowski
Elbląg
mgr
39
Andrzej Skumiel
Poznań
prof. dr hab. inż.
38
Jan Masalski
Wrocław
dr hab. inż., Politechnika Wrocławska
37
Waldemar Humięcki
Warszawa
dr inż.
36
Bartłomiej Adam Wodyński
Bydgoszcz
aptekarz
35
mgr Paweł Nowara
Katowice
nauczyciel
34
Wiesław Ogrodnik
Bolesławiec
mgr inż. mechanik
33
Tadeusz Kasprzycki
Waszawa
Informatyk
32
Edward Wierzchoś
Kraków
prof.dr hab.
31
Ks. dr. Michal Ciurej
Wieden
30
Maciej Dzięgiel
Kraków
Dr inż.
29
Bartosz Dolański
Gdańsk
dr / AWFiS Gdańsk
28
RYSZARD PUJSZO
BYDGOSZCZ
dr inż. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
27
Andrzej Gil
gdansk
dr.inz
26
Kazimierz Głowacki
Kielce
Dr historii sztuki - emerytowany nauczyciel akademicki
25
Zbigniew Jakubiec
Wrocław
dr hab.
24
Krzysztof Niewiara
Nowy Sącz
prawnik
23
Martyna Ochnik
Warszawa
pisarka
22
Wojciech Jasiakiewicz
Bydgoszcz
dr hab., UKW Bydgoszcz
21
Kazimierz Jodkowski
Zielona Góra
prof. dr hab. Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
20
Krzysztof Szczęsny
Kalisz
lekarz
19
Artur Trębacki
Warszawa
mgr inż. przedsiebiorca
18
Małgorzata Mierzejewska
Warszawa
dr / SGH

Pozostałe podpisy znajdują się na kolejnych podstronach

 

.

.