Koncert dedykowany św. Janowi Pawłowi II „Polsko, Ojczyzno moja”

Koncert jest organizowany przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu i ma być uczczeniem kolejnej, już 18 rocznicy śmierci naszego papieża, szczególnie ważnym z powodu ataków na Niego ze strony części mediów i opinii publicznej.
Koncert odbędzie się w kościele oo. Franciszkanów na Górze Przemysła w Poznaniu 2 kwietnia bezpośrednio po Mszy św., która będzie sprawowana o godz. 18.00 – koncert rozpocznie się około godz.19.15. więcej

Oświadczenie w sprawie ataków na Jana Pawła II

Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego Narodu.
– kard. Stefan Wyszyński

Jako środowisko akademickie i społeczne skupione w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Toruniu, Olsztynie, Wrocławiu oraz AKO im. Jana Pawła II w Szczecinie wyrażamy zdecydowany protest przeciwko próbom zniesławienia osoby i dzieła, wielkości i świętości Jana Pawła II.

Zwracamy uwagę, że podjęte próby dyskredytacji osoby i dokonań Jana Pawła II, osadzone w rzekomej kwerendzie materiałów źródłowych, urągają zarówno podstawowym zasadom prowadzenia badań naukowych, jak i dociekań publicystycznych; ponadto są wykorzystywane w haniebnej grze politycznej. Nie uwzględniają oczywistych faktów, deprecjonują znaczenie rzeczywistości, mają charakter ahistoryczny, ignorujący istniejące prawo. Noszą wszelkie znamiona preparowania fałszywych zarzutów, znanego z działań kierowanych przeciwko Karolowi Wojtyle – Janowi Pawłowi II przez służby komunistyczne, co zostało opisane w stosownych publikacjach naukowych. Jesteśmy zarazem świadomi, że te donosy na św. Jana Pawła II nie są w stanie przekreślić jego świętości, wielkości i znaczenia historycznego. Dlatego też jedynym realnym celem tych ataków jest nasza wspólnota wiary i kultury, wspólnota Kościoła w Polsce, wspólnota naszego narodu. więcej

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz z bliska

Chistopher Story

…Sowietolog uważał współpracę gospodarczą z byłymi (?) komunistami za bardzo groźną, powodującą uzależnienie i narażającą na szantaż. Dlatego radził, by jak najszybciej przestać pomagać, zakończyć współpracę gospodarczą i intensywnie się zbroić. Z dzisiejszej perspektywy widać, że obawy i przypuszczenia Christophera Story w znacznym stopniu się potwierdziły. Story zginął w niejasnych okolicznościach w lipcu 2010 roku…. Cały tekst tutaj.

“Słup żelazny.”

…Na początku 1921 r. specjalnie pojechali w tej sprawie do Rzymu, by skłonić Stolicę Apostolską do wymuszenia na duchowieństwie niemieckim rzeczywistej bezstronności w czasie akcji plebiscytowej. Celem podróży było również zwrócenie uwagi na brak dostatecznego zaangażowania papieskiej nuncjatury w Warszawie w tej sprawie. Zważywszy na to, że nuncjusz abp Achille Ratti rok później zostanie wyniesiony na Stolicę Piotrową jako Pius XI, miało to dla krakowskiego metropolity swoje konsekwencje w postaci odkładania jego nominacji kardynalskiej… Cały tekst tutaj.

Real wygrywa

Głos spod mostu

…Niemcy, którzy tak przywiązani są do idei budowania mostów między Niemcami a Rosją, powinni zadać sobie pytanie: a co powiedzą na to ci, którzy będą mieszkać pod mostem?… Cały tekst tutaj.

Komentarz aktualny

Prof. Jacek Kowalski o postępującej i szkodliwej społecznie ideologizacji sądów mówi na antenie Radia Poznań, 13.3.2023. Audycja tutaj

Wokół naszego oświadczenia

Jan Paweł II jest filarem polskiej tożsamości