Akademicki Komitet Honorowy Andrzeja Dudy

Poznań-Kraków-Łódź-Warszawa, 27 lutego 2015 r.
Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą.
Jest tyle sił w narodzie,
jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie duch twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi.
Nie ścierpię już niedoli
ani niewolnej nędzy.
Sam sięgnę lepszej doli
i łeb przygniotę jędzy.
Zwyciężę na tej ziemi,
z tej ziemi PAŃSTWO wskrzeszę.
Synami my twojemi,
błogosław czyn i rzeszę!
Stanisław Wyspiański Wyzwolenie

 

My, niżej podpisani członkowie i sympatycy Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Warszawie, powołujemy Akademicki Komitet Honorowy doktora Andrzeja Dudy.

Jesteśmy przekonani, że Polska umiejętnie, sprawnie i uczciwie rządzona może wyrwać się z impasu rozwojowego, odrodzić się i dołączyć do najbardziej rozwiniętych państw Zachodu, stając się szczęśliwą Ojczyzną dla swych obywateli: dla nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Głęboko wierzymy, że wybór pana doktora Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zapoczątkuje proces odrodzenia narodowego i państwowego.

Polska ma znaczący potencjał naukowy: uczonych, którzy w zagranicznych instytucjach naukowych osiągają spektakularne sukcesy; ma też rozbudowaną, choć głęboko niedoinwestowaną infrastrukturę naukową. Ten potencjał trzeba uruchomić i odpowiednio umotywować, by stał się motorem dynamicznego rozwoju naszego państwa. Jesteśmy gotowi podjąć się takiego wysiłku.

Nasz Komitet ma charakter otwarty. Zapraszamy do niego pracowników nauki ze wszystkich ośrodków i środowisk naukowych, którzy – jak my – widzą konieczność gruntownej przebudowy Polski. Można do nas dołączać, zapisując się do Komitetu na stronie internetowej AKO Poznań:   http://ako.org.pl

AKAD-logo (Tutaj można zgłosić swój akces)

 Współprzewodniczący Komitetu Honorowego:

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – AKO Poznań
 2. prof. dr hab. Ryszard Kantor – AKO Kraków
 3. prof. dr hab. Michał Seweryński – AKO Łódź
 4. prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – AKO Warszawa

Członkowie:

 1. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK,  Poznań
 2. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog,  Poznań
 3. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM,  Poznań
 4. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – Inst. Fizyki Molekularnej PAN – prof.,  Poznań
 5. dr inż. Maciej Andrzejewski – Instytut Pojazdów Szynowych,  Poznań
 6. dr Róża Antkowiak – UAM,  Poznań
 7. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM,  Poznań
 8. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. IGR PAN, Poznań
 9. dr inż. Andrzej Augustynek – AGH,  Kraków
 10. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa   – UJ,  Kraków
 11. dr Lidia Banowska   – UAM, Poznań
 12. prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański – AGH,  Kraków
 13. mgr inż. Krzysztof Bąk –   Poznań
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM,  Kalisz
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAU, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 16. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki – poseł, Kraków
 17. prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki –   Warszawa
 18. prof. dr hab. inż. Marian Błachuta – Politechnika Śląska, Gliwice
 19. prof. dr hab. Czesław Błaszak – UAM,  Poznań
 20. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska, Poznań
 21. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik –  Uniwersytet Śląski,  Katowice
 22. prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska,  Poznań
 23. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak – AGH,  Kraków
 24. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 25. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM,  Poznań
 26. prof. dr hab. Kazimierz Bodek – UJ,  Kraków
 27. prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski,  Katowice
 28. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM,  Poznań
 29. dr Mirosław Boruta – socjolog,  Kraków
 30. dr Paweł Bromski –   Warszawa
 31. Andrzej Budzyk –   Warszawa
 32. prof. dr hab. inż. Witold Byrski – AGH,  Kraków
 33. prof. dr hab. Krzysztof Cena – biofizyk,  Kraków
 34. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 35. prof. dr hab. med. Mieczysław Chorąży – Centrum Onkologii,  Gliwice
 36. prof. Kamila Ciepiela – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 37. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk,  Poznań
 38. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 39. mgr Ewa Ciosek – ekonomista,  Poznań
 40. dr hab. Wojciech Cyrul – UJ, Kraków
 41. dr Małgorzata Czabańska-Rosada   – PWSZ w Gorzowie Wlkp.,  Poznań
 42. prof. dr hab. Marek Czachor – Politechnika Gdańska, Gdańsk
 43. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM,  Poznań
 44. prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 45. dr Bożena Cząstka-Szymon   – WSP,  Katowice
 46. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM,  Poznań
 47. dr hab. Janusz Czyż –  Warszawa
 48. dr Konrad Ćwikliński – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 49. prof. dr hab. Jacek Dabert   – UAM,  Poznań
 50. dr hab. Mirosława Dabert   – UAM,  Poznań
 51. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki – IPPT PAN,  Warszawa
 52. prof. dr hab. inż. Józef Dańko – AGH,  Kraków
 53. mgr Jan Dasiewicz –   Poznań
 54. dr hab. Małgorzata Dąbrowska – Uniwersytet Łódzki – prof.,  Łódź
 55. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM,  Poznań
 56. prof zw. Urszula Dąmbska-Prokop – UJ,  Kraków
 57. dr Maria de Mezer-Dambek   – lekarz,  Poznań
 58. dr Maria Dębowska – Uniwersytet Wrocławski,  Wrocław
 59. dr hab. Tadeusz Dmochowski – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 60. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM,  Poznań
 61. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz,  Gdańsk
 62. prof. dr hab. med. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 63. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – AGH,  Kraków
 64. dr inż. Anna Duda-Kękuś – AGH,  Kraków
 65. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM,  Poznań
 66. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM,  Poznań
 67. mgr Andrzej Dyga – Muzeum Archeologiczne,  Kraków
 68. prof. dr hab. Maria Dzielska – em. UJ,  Kraków
 69. prof. dr hab. Jerzy Falandysz – Gdańsk
 70. dr Tadeusz Feliksiński   – Politechnika Łódzka,  Łódź
 71. dr Jerzy Fiszbach – Akademia Muzyczna,  Poznań
 72. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska,  Poznań
 73. dr hab. Wit Foryś – prof. UJ,  Kraków
 74. mgr Jan Władysław Fróg – KU NSZZ Solidarność UP Kraków,  Kraków
 75. dr Jerzy Gaweł – Krakowskie Szkoły Artystyczne,  Kraków
 76. dr hab. inż. Piotr Gawor – Politechnika Śląska – prof.,  Gliwice
 77. prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman – Politechnika Łódzka, Łódź
 78. prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna,  Katowice
 79. prof. dr hab. inż. Ryszard Gessing – Politechnika Śląska,  Gliwice
 80. dr inż. Kazimierz Głowacki – konsultant energetyczny, Kraków
 81. dr hab. inż. Jerzy Głuch  – prof. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
 82. dr hab. inż. Ryszard Golański – AGH,  Kraków
 83. Marek Golubiewski –   Łódź
 84. prof. dr hab. Janusz Gołaś – AGH,  Kraków
 85. dr Artur Górski –  Warszawa
 86. prof. dr hab. Bogusław Grabowski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 87. dr inż. Irena Gronowska –   Warszawa
 88. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniwersytet Warszawski – prof.,  Warszawa
 89. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk,  Poznań
 90. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki   – UJ,  Kraków
 91. dr hab. Marek Wojciech Gutowski –   Warszawa
 92. dr Zdzisław Habasiński   – informatyk,  Poznań
 93. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM,  Poznań
 94. prof. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek – AGH,  Kraków
 95. dr hab. Dobrochna Jankowska   – prof. UAM,  Poznań
 96. mgr Robert W. Jankowski – prywatna szkoła językowa,
 97. dr inż. Jacek Jasielski – PWSZ,  Tarnów
 98. mgr Jolanta Jasińska   – nauczyciel,  Poznań
 99. prof. dr hab. Tomasz Jasiński   – UAM,  Poznań
 100. dr Teresa Jerzak-Gierszewska   – UAM,  Poznań
 101. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich,   Poznań
 102. prof. Idaliana Kaczor – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 103. prof. dr hab. Roman Kaliszan – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 104. dr Józef Kapusta   – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków,  Warszawa
 105. prof. dr hab. Janusz Kapuściński   – PWSZ w Kaliszu,  Kalisz
 106. Dariusz Kardaś – Gdańsk
 107. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska,  Poznań
 108. dr Anna Kasprzyk   – UAM,  Poznań
 109. dr Henryk Kasprzyk   – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 110. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki   – Politechnika Krakowska,  Kraków
 111. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski   – UAM,  Poznań
 112. dr Marek Kisilowski –   Warszawa
 113. mgr inż. Mariusz Klapper – informatyk,  Kraków
 114. mgr Iwona Klimaszewska – UAM,  Poznań
 115. dr hab. Marek Kloss –  Warszawa
 116. dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski – inżynieria biomedyczna – prof. nzw.,   Poznań
 117. dr inż. Jacek Kołodziej – AGH,  Kraków
 118. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska w Gdyni
 119. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM,  Poznań
 120. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel – PAU, AGH,  Kraków
 121. prof. zw. Grażyna Korpal – ASP,  Kraków
 122. prof. dr hab. Maria Korytowska – UJ,  Kraków
 123. hab. Adam Korytowski – prof. AGH,  Kraków
 124. prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny – Politechnika Warszawska,  Warszawa
 125. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM,  Poznań
 126. Tomasz Kowalczyk – Gdańsk
 127. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk – Gdańsk
 128. mgr Jan Koziar – Uniwersytet Wrocławski,  Wrocław
 129. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Politechnika Śląska,  Gliwice
 130. dr Justyna Kozłowska – Warszawa
 131. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy,   Poznań
 132. dr hab. Henryka Kramarz – Uniwersytet Pedagogiczny – em. prof.,  Kraków
 133. prof. dr hab. Krzysztof Królas – UJ, Kraków
 134. prof. dr hab. Tadeusz Krygowski – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 135. dr Henryk Krzyżanowski – Warsztaty Idei,  Poznań
 136. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – UAM,  Poznań
 137. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz – AGH,  Kraków
 138. dr Dariusz Kucharski – historyk,  Poznań
 139. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN,  Poznań
 140. mgr inż. Ireneusz Kulesza –  Warszawa
 141. mgr Edward Kuliga – biegły rewident,  Kraków
 142. dr Katarzyna Kulińska – biofizyk,  Poznań
 143. dr hab. Tadeusz Kuliński – Inst. Chemii Bioorganicznej PAN – prof.,   Poznań
 144. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska,  Gdańsk
 145. doc. dr Feliks Kurp – Politechnika Łódzka,  Łódź
 146. dr hab. Jacek Kurzępa – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – prof.,  Warszawa
 147. prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta – AGH,  Kraków
 148. prof.dr hab. Marek Kutschera – UJ,  Kraków
 149. mgr Małgorzata Kwiatek – Gdańsk
 150. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM,  Poznań
 151. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska,  Poznań
 152. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM,  Poznań
 153. dr hab. med. Anna Liberek – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 154. dr hab. med. Tomasz Liberek – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 155. prof. dr hab. inż. Maria Teresa Lizisowa – UP, UJPII,  Kraków
 156. mgr Halina Łabonarska – aktorka,  Warszawa
 157. dr hab. inż. Mariusz Łaciak – AGH,  Kraków
 158. mgr Katarzyna Łaniewska – aktorka,  Warszawa
 159. mgr Agata Ławniczak – reżyser publicysta dziennikarz wykładowca,  Poznań
 160. prof. Julian Ławrynowicz – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 161. prof. dr hab. Kazimierz Łątka – UJ, Kraków
 162. mgr Małgorzata Łośko – UAM,  Poznań
 163. mgr Jolanta Łuczak – polonista,  Austria
 164. mgr Ryszard Łuczak – germanista,  Austria
 165. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska,  Poznań
 166. dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz –  Warszawa
 167. dr hab. inż. Witold  Machowski – AGH, Kraków
 168. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM,  Poznań
 169. kan. Tadeusz Magas – duszp. Solidarności,  Poznań
 170. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański,  Gdańsk
 171. prof. dr hab. Edward Malec   – UJ,  Kraków
 172. prof. dr hab. Tadeusz Malinowski – UAM,  Poznań
 173. mgr Sylwia Małecka – nauczyciel polonista,   Poznań
 174. mgr Szymon Małecki – nauczyciel polonista,   Poznań
 175. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Centrum Helmholtza,   Monachium
 176. dr hab. Barbara Marczuk – UJ,   Kraków
 177. prof. dr hab. Wojciech T. Markiewicz   – Inst. Chemii Bioorganicznej PAN,   Poznań
 178. mgr Jan Martini – artysta muzyk,  Poznań
 179. prof. Krzysztof Marynowski – Politechnika Łódzka,  Łódź
 180. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca,  Poznań
 181. mgr Maria Matysiak – UAM,  Poznań
 182. dr Piotr Meteniowski –   Poznań
 183. dr hab. Jerzy Michalik – UAM,  Poznań
 184. dr hab. Michał Mierzejewski – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego,  Wrocław
 185. dr Bożena Mikołajczak – UAM,  Poznań
 186. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda – AGH,  Kraków
 187. dr hab. inż. Marek Miśkowicz – AGH,  Kraków
 188. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska – Politechnika Krakowska,  Kraków
 189. prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski –  AGH,   Kraków
 190. prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski – AGH, Kraków,
 191. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska,  Wrocław
 192. mgr Celina Monikowska-Martini   – artysta muzyk,  Poznań
 193. dr Elżbieta Morawiec – pisarka,  Kraków
 194. mgr Danuta Moroz-Namysłowska – nauczycielka,  Poznań
 195. dr Jan Mosiński – ZR NSZZ Solidarność i sejmik woj. Wielkopolskiego,  Kalisz
 196. dr hab. Grzegorz Musiał – prof. UAM i WSKSiM,  Poznań
 197. inż. Jerzy Nagórski –   Łódź
 198. prof. dr hab. Józef Medard Namysłowski – Warszawa
 199. Andrzej Napieralski –   Łódź
 200. dr hab. Kazimierz Napiórkowski –  Warszawa
 201. dr hab. Piotr Niwiński – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 202. dr hab. Adam Nodzeński – AGH,  Kraków
 203. lek med. Ewa Noga – lekarz,  Kraków
 204. dr hab. Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny – prof.,  Kraków
 205. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ,  Kraków
 206. dr hab. Andrzej Nowakowski – Uniwersytet Rzeszowski – prof.,  Rzeszów
 207. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM,  Poznań
 208. prof. Joanna Olenderek – Politechnika Łódzka,  Łódź
 209. prof. Maciej Olenderek – Politechnika Łódzka,  Łódź
 210. prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś – UJ,Kraków
 211. prof. dr hab. med. Grzegorz Opala – neurolog,  Katowice
 212. dr inż. Janusz Opiła – dr nauk fizycznych, Kraków
 213. dr Józef Orzeł –   Warszawa
 214. mgr inż. Andrzej Ossowski – AGH,  Kraków
 215. dr inż. Grażyna Ożarek –   Warszawa
 216. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM,  Poznań
 217. Jan Panasiuk – Gdańsk
 218. dr hab. Krzysztof Papis –   Warszawa
 219. inż. Ryszard Paprzycki – automatyk,  Poznań
 220. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań
 221. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz – em. AGH pisarz tłumacz publicysta,  Kraków
 222. prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska,  Gliwice
 223. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski   – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 224. prof. Marek Pawlikowski – Uniwersytet Medyczny,  Łódź
 225. dr hab. inż. Maciej Pawłowski – Gdańsk
 226. prof. dr hab. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 227. dr Ryszard Piasek – filmowiec,  Poznań
 228. orof. dr hab. Lucjan Piela – Warszawa
 229. dr hab. inż. Krzysztof Piela – prof. AGH,  Kraków
 230. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich,  Rogalin
 231. dr hab. Tadeusz Pietrucha – Uniwersytet Medyczny – prof., Łódź
 232. dr hab. Barbara Piłacińska – prof. UAM,  Poznań
 233. dr hab. inż. Tadeusz Pindór – AGH, Kraków
 234. dr Piotr Pirecki – Łódź
 235. dr hab. Jacek Piszczek – Inst. Ochrony Roślin,  Poznań-Toruń
 236. prof. dr hab. med Wojciech Pluskiewicz – Śląski Uniwersytet Medyczny
 237. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska,  Gliwice
 238. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński,  Szczecin
 239. dr hab. Leszek Preisner – prof. AGH,  Kraków
 240. prof. dr hab. Jan Prokop – PAU,  Kraków
 241. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński   – UAM,  Poznań
 242. dr hab. Krzysztof Prusik – Gdańsk
 243. dr med. Andrzej Przybyszowski – Szpital Wojew. em. Ordynator,  Nowy Sącz
 244. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski   – UAM,  Poznań
 245. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska,  Poznań
 246. dr hab. inż.. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska,  Gliwice
 247. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 248. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska,  Lublin
 249. dr Jacek Radomski – UAM,  Poznań
 250. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM,  Poznań
 251. prof. Jakub Rembieliński   – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 252. dr Jan Rempała –   Warszawa
 253. dr hab. Lucyna Rempulska – prof. Politechnika Poznańska,  Poznań
 254. mgr Emilia Rogalińska – nauczycielka matematyki,  Poznań
 255. dr Joanna Rokimi Marszewska – UJ, Kraków
 256. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN,  Poznań
 257. mgr Paweł Rosada – specjalista zarządzania,  Poznań
 258. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM,  Poznań
 259. dr Krystyna Rożek-Lesiak – lekarz   Stow. Misericordia,  Zabrze
 260. dr Lech Różański – PTPN,  Poznań
 261. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser,
 262. mgr inż. Jadwiga Julia Rudnicka – poseł I i senator VI kadencji,  Gliwice
 263. prof. dr hab. med. Marek Rudnicki – chirurg, Chicago
 264. prof. dr hab. Zbigniew Rudy – UJ, Kraków
 265. Elżbieta Rybicka –   Łódź
 266. prof. Franciszek Rybicki – Politechnika Łódzka,  Łódź
 267. Andrzej Rychlik –   Łódź
 268. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN,  Poznań
 269. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM,  Poznań
 270. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski  – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 271. prof. Dominik Sankowski – Politechnika Łódzka,  Łódź
 272. prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik – AGH,  Kraków
 273. prof. dr hab. Stanisław Sędziwy – UJ,  Kraków
 274. dr hab. Barbara Siemiątkowska –  Warszawa
 275. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz,  Poznań
 276. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska,  Poznań
 277. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM,  Poznań
 278. prof. dr hab. inż. Mariusz  Sławomirski – PAN, Kraków,
 279. prof. dr hab. med. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 280. mgr inż. Jan Smólski –   Poznań
 281. dr inż. Janusz Sobieszczański – Warszawa
 282. dr Robert Sobków – nauczyciel akademicki,  Poznań
 283. dr hab. inż. Jerzy Z. Sobolewski –   Warszawa
 284. mgr Małgorzata Sołtysiak – KIK i Ruch Społ. im. Prez. Lecha Kaczyńskiego,  Kielce
 285. dr hab. Tadeusz Sozański – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 286. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański – AGH,  Kraków
 287. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ, Kraków
 288. dr hab. Anna Stankowska   – prof. UAM,  Poznań
 289. prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski   – UAM,  Poznań
 290. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – Int. Assoc. of Sport Kinetics,  Warszawa
 291. prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz – członek PAU, PAN, Kraków
 292. dr hab. Maciej Stasiak –  Warszawa
 293. dr hab. Piotr Stec – Uniwersytet Opolski – prof.,  Opole
 294. mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz –   Warszawa
 295. prof. dr hab. Andrzej Stepnowski – Politechnika Gdańska, Gdańsk
 296. dr Czesława Stępień – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 297. dr Lechosław Stępień – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 298. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM,  Poznań
 299. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska,  Poznań
 300. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM,  Poznań
 301. dr Jarosław Szarek – historyk,  Kraków
 302. mgr Janina Szczerbal   – informatyk i nauczyciel,  Poznań
 303. dr hab. Krzysztof Szczerski – poseł, Kraków
 304. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM,  Poznań
 305. prof. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta – UJ, Kraków
 306. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM,  Poznań
 307. dr hab. Andrzej Szpulak   – UAM,  Poznań
 308. prof. Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 309. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska,  Poznań
 310. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska, Poznań
 311. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 312. dr Mirosław Szulczyński – UAM,  Poznań
 313. dr Mirosław Szumiło – Instytut Historii UMCS,  Lublin
 314. dr Wojciech Szwed –  Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 315. dr Hanna Szweycer – fizyk nauczyciel,  Poznań
 316. prof. dr hab. inż. Michał Szweycer – Politechnika Poznańska,  Poznań
 317. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – biolog molekularny,  Poznań
 318. dr hab. inż. Stanisław Szydło – prof. AGH,  Kraków
 319. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM,  Poznań
 320. mgr inż. Janina Szymanowicz – Katolickie Stow. Wychowawców,  Gliwice
 321. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – Inst. Genetyki Roślin PAN,  Poznań
 322. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski – AGH,  Kraków
 323. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 324. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski   – Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań
 325. prof. Władysław Targosz – ASP,  Kraków
 326. prof. dr hab. Ryszard Terlecki – poseł, Kraków
 327. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM,  Poznań
 328. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser,  Poznań
 329. prof. Jerzy Tomczyk – Politechnika Łódzka,  Łódź
 330. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 331. Janusz Turowski –   Łódź
 332. dr Witold Tyborowski – UAM,  Poznań
 333. dr Marek Mariusz Tytko – UJ,  Kraków
 334. dr inż. Ewa Alicja Urbanowicz – właściciel pracowni projektowej,  Poznań
 335. dr hab. inż. Michał Urbański –   Warszawa
 336. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich   – UAM,  Poznań
 337. dr Lucyna Wachecka-Kotkowska   – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 338. dr hab. Przemysław Waingertner – Uniwersytet Łódzki – prof.,  Łódź
 339. mgr Henryk Walendowski –   Poznań
 340. dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN i KIK,  Katowice
 341. prof. dr hab. n. med. Jerzy B. Warchoł – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 342. dr n. przyr. Teresa Warchoł – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 343. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 344. prof. Włodzimierz Wawszczak – Politechnika Łódzka,  Łódź
 345. dr hab. inż. Krzysztof Weiss –   Warszawa
 346. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska,  Poznań
 347. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres   – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 348. mgr Maria Weres   – Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań
 349. prof. dr hab. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii,  Gliwice
 350. dr hab. med. Wiesława Widłak – prof. Centrum Onkologii,  Gliwice
 351. dr Józef Wieczorek – geolog redaktor Niezależnego Forum Akademickiego,  Kraków
 352. dr inż. Robert Wielgat –  PWSZ,  Tarnów
 353. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski,  Grodzisk Wlkp.
 354. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 355. dr Jacek E. Wilczur –   Warszawa
 356. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski,  Wrocław
 357. prof. dr hab. Janina Wiszniewska –  Warszawa
 358. inż. Grzegorz Wiśniewski – Gorzowskie Tow. Muzyczne,  Gorzów Wlkp.
 359. dr Bartłomiej Wróblewski – SWPS konstytucjonalista,  Poznań
 360. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN,  Poznań
 361. dr hab. Grażyna Zając – UJ,  Kraków
 362. prof. Andrzej Zalewski – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 363. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel,  Poznań
 364. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM,  Poznań
 365. mgr Paweł Zdun –  Warszawa
 366. mgr Tomasz Zdziebkowski   – przedsiębiorca,  Poznań
 367. dr hab. Zbigniew Zegan – ASP Kraków – em. prof.,  Kraków
 368. dr Oliwia Zegrodzka-Stendel –  Warszawa
 369. dr Franciszek Zerbe – lekarz,  Poznań
 370. dr Jerzy Zerbe – UAM,  Poznań
 371. dr Florian Zieliński – socjolog,  Poznań
 372. dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska,  Gliwice
 373. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 374. dr Tadeusz Zysk – wydawca,  Poznań
 375. Jerzy Żarnowski – HCP,  Poznań
 376. dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 377. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski – Uniwersytet Łódzki – prof.,  Łódź

 

Poniżej można zapisać się do Komitetu. Prosimy o wypełnienie WSZYSTKICH pól.
Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

 

Akademicki Komitet Honorowy Andrzeja Dudy

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: May 25, 2015

Zebrane podpisy: 517

517 signatures

Najnowsze podpisy
517 Czesława Jankowska Olsztyn mgr inz. chemik
516 Michał Kurek Szczecin prof.dr hab.med. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
515 Aleksander Wójcik Kraków dr / AGH
514 JAROSŁAW WYREMBAK WARSZAWA DOKTOR HABILITOWANY, PROFESOR NADZWYCZAJNY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
513 Iza Smolińska Warszawa doktor
512 Ilona Małgorzata Zalewicz Łódź dr/emeryt PŁ
511 Małgorzata Zątek Kobiernice mgr nauczyciel
510 Irena Teresa SOCHA Katowice profesor nauk humanistycznych; Uniwersytet Śląski
509 Karol Irmler Poznań mgr historii
508 Krystyna Kleszczowa Sosnowiec prof. zw. dr hab., Uniwersytet Śląski
507 Andrzej Wybrański Przyłęki mgr matematyki
506 RENATA MAJEWSKA WARSZAWA Dr nauk humanistycznych
505 Barbara Pytlos Sosnowiec dr
504 Emil Noiński dr nauk humanistycznych, historyk
503 Piotr Szczepanik Poznań mgr inż./ Politechnika Poznańska
502 Leszek Antoni Gąsieniec Liverpool Professor in Computer Science, University of Liverpool
501 JERZY WARCZEWSKI Katowice Prof. dr hab. nauk fizycznych
500 Bogusław Ludwik Witkowski Wrocław Finansista
499 Witold Wołowski Lublin Dr hab. KUL
498 Justyna Górna Poznań dr hab. inż./ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
497 Lucja Nakonieczna Sopot emeryt.adiunkt Politechnika Gdańska
496 Janusz Kowalczyk Lublin doktor nauk społecznych
495 Elżbieta Kryś Łódź dr
494 Bogusław Radziszewski Warszawa prof. dr hab. / Collegium Mazovia wcześniej IPPT PAN, PŚk
493 Józef Chłopicki Warszawa Lekarz,Warszawski Uniwersytet Medyczny
492 Anna Głowacka Łódź dr hab. n. med. prof. nadzw/ Uniwersytet Medyczny w Łodzi
491 Marek Szczerba Kraków prof. zw. dr hab. inż. / AGH Kraków
490 Ireneusz Janiak Kalisz mgr inż. arch.
489 Malgorzata Ciemiecka Ottawa,Kanada Emerytka, Carleton University
488 Grzegorz Łysoniewski Biała Rawska dr historii
487 Karol Nawrocki Gdansk dr
486 Bogumiła Kempińska-Mirosławska Łódź dr n. med,, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
485 Elżbieta Magdalena Kidzińska Częstochowa emerytka
484 Jerzy Wojciechowski Kraków dr inż. AGH, Kraków
483 Agata Turkiewicz Limanowa mgr inż.
482 Krzysztof Kaszuba Rzeszów Dr / Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie
481 Grzegorz Grzybowski Piastów Prof. dr hab., PAN
480 Ewa Chodowska Warszawa mgr / Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny
479 Arnold Ananicz Varsowia Malarz klasyczny
478 Krzysztof Stefański Łódź prof. dr hab. Uniwersytet Łódzki
477 Daniela Wiśniewska Zakopane/Kraków dr filozofii
476 Ryszard Wachowicz Gliwice inżynier
475 Marcin Broniarczyk mgr
474 Tomasz Malowaniec Konstancin-Jeziorna dr, adiunkt Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
473 Barbara Zawidowska Kraków mgr
472 Katarzyna Dybeł Kraków prof. dr hab. , UJ
471 Janusz Maniecki Dzierżoniów mgr historii, publicysta
470 JÓZEF FILO BIELSKO-BIAŁA inżynier-emeryt
469 Zbigniew Łosiewicz Szczecin Adiunkt ZUT w Szczecinie
468 Magdalena Janas Gdańsk lek. med.
467 Wojciech Pillich Zabrze dr inż.
466 Stanisław Żukowski Lublin dr hab. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prof.
465 Anna Pietrzak Mrągowo psycholog
464 Mariusz Kaproń Cochabamba (Bolivia) dr - Facultad de Teología. Universidad Católica „San Pablo” – Cochabamba (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Katolickiego „św. Pawła” w Cochabamba)
463 Zdzisław Janeczek Katowice dr
462 Jerzy Janz Tychy inżynier
461 Jolanta Barlik Słupsk
460 Czesław Trośniak Kłobuck mgr historii-emeryt
459 Jerzy Barlik Słupsk
458 Elżbieta Barlik Słupsk
457 Agnieszka Przychodzień warszawa lekarz
456 Danuta Palińska Norwegia dr n.med szpital Molde
455 Leszek Derecki Warszawa mgr inż.
454 Adam Jednoróg Wrocław-Oleśnica dr inż., Politechnika Wrocławska
453 Maciej Urbanowski Kraków dr hab. UJ
452 Sebastian Wołoszczuk Poznań dr / UAM
451 Wiesław Wlekliński Tuchola mgr emerytowany nauczyciel
450 Dorota Janiak kalisz nauczyciel
449 Grzegorz Wierzchowski Sieradz doktor nauk humanistycznych
448 Slawomir Swieciochowski Paryz - Gdansk architekt, historyk architektury, konserwator zabytkow
447 Aleksander Głogowski Kraków dr hab., UJ
446 Andrzej Czemplik Wrocław dr inż. / Politechnika Wrocławska
445 Gerard Cybulski Warszawa dr hab.inż.
444 Teresa Pastuszewska Bydgoszcz dr - Inst. Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Bydgoszcz
443 Krzysztof Surmiński Wroclaw mgr inż
442 Piotr Wojciech Rybicki Gdańsk inżynier
441 Mateusz Soliński Bydgoszcz doktor, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
440 Zdzisław Śloderbach Opole dr hab.inż., prof. Politechniki Opolskiej
439 Katarzyna Polak Toruń wykładowca UMK
438 Ludomir Mastej Trzcinica dyrektor Zespołu Szkół SASR w Trzciniy
437 Adam Bydałek Kraków prof. dr hab. inż. / AGH
436 Tadeusz Borkowski Kraków dr hab. Prof nadzw.
435 Jacek Kulig Wrocław dr; Akademia Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
434 Anna Maria Rybicka Gdańsk mgr anglista, nauczyciel
433 Paulina Sawicka-Pollet pianistka, Conservatoire de Lille (Francja)
432 Ryszard Wojtkiewicz Łódź dr / były adiunkt UŁ
431 Małgorzata Jaracz Bydgoszcz doktor
430 Stanisław Kosz Nysa mgr / Akademia Muzyczna, Katowice
429 Stanisław Wierzbiński Kraków Prof. dr hab. inż. em. UP KEN, Kraków
428 Czesław partacz Koszalin Prof.zw.dr hab. nauk humanistycznych,Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej
427 Bogusz Magiera Poznań mgr inż. chemii - emeryt (były biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu)
426 Tomasz Wierzba Gdańsk dr hab. n.med; Gdański Uniwersytet Medyczny
425 Krzysztof Godwod Warszawa dr nauk fizycznych, emeryt, członek AKO Kraków
424 Andrzej Gregosiewicz Lublin Prof. dr hab. med. Uniwersytet Medyczny
423 Grzegorz Kubaszewski Suwałki mgr/przewodniczący Klubu Gazety Polskiej-Myśli Patriotycznej w Suwałkach
422 Bronimira Berezowska Gliwice mgr inż. chemik
421 Piotr Czauderna Gdansk Profesor / Gdański Uniwersytet Medyczny / AKO Gdańsk
420 Marek Berezowski Gliwice Prof. dr hab. inż.
419 Agata Foltyn Szczecin Dziennikarz
418 Lech Galicki Bazylea / Szczecin Dziennikarz, prozaik, poeta
417 ALINA SAMUL poznań mgr inż. Poznań
416 Małgorzata Kunicka Szczecin dr / Uniwersytet Szczeciński
415 Danuta Gabryś-Barker Gliwice Prof. dr hab., Uniwerstet Śląski
414 Witold STĘPNIEWSKI LUBLIN Prof. dr hab.
413 Rafał Dańko Kraków dr hab. inż./AGH
412 Barbara Putz Warszawa dr hab. inż., prof. Politechniki Warszawskiej
411 Małgorzata Kulesza-Kiczka Warszawa dr medycyny
410 Łukasz Łukowski Łódź mgr, Uniwersytet Łódzki
409 Tadeusz Zachara Warszawa Dr inż., Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie
408 Ryszard Serwa Witbank, RPA Inzynier / Glencore SA
407 Jerzy Pietraszko Wrocław wykładowca, Politechnika Wrocławska
406 Marek Paweł Czapliński Opole dr, Uniwersytet Opolski (absolwent), Opole
405 Marcin Domian Olsztyn mgr inż. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
404 Mariusz Muszyński Warszawa Prof. UKSW dr hab. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
403 Mariusz Surówka Wrocław mgr
402 Barbara Imianowska Gdańsk mgr pedagog
401 Andrzej Jęcz Kościan mgr inż. Starosta Kościański w latach 2002-2014
400 Zofia Modrzejewska Łódź dr hab. / Politechnika Łódzka
399 Czesław Muśnicki Poznań prof. dr hab.
398 Sławomir Bralewski Łódź dr hab. profesor Uniwersytetu Łódzkiego
397 Andrzej Olczak Łódź dr inż. / Politechnika Łódzka
396 dr hab. Mariusz Michta Zielona Góra prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
395 Magdalena Greczek-Stachura Kraków dr hab./ Uniwersytet Pedagogiczny
394 Tomasz Hetmański SŁUPSK dr hab. profesor AP, Akademia Pomorska
393 Piotr Stalmaszczyk Łódź prof. zw. dr hab., Uniwersytet Łódzki
392 Bożena Harasimowicz Sopot prof.dr hab./Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
391 Krzysztof Dybciak Warszawa prof.zw.dr hab., UKSW w Warszawie
390 Lucyna Grochal Wieliczka mgr historii,nauczyciel w Gimnazjum im.Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
389 Jerzy Głybin Katowice dr hab
388 Wojciech Szczepański Poznań dr - historyk
387 Marek Całka Paris mgr inż Politechnika Łódzka
386 Piotr Tomczak Poznań dr hab., prof. UAM, Uniwersitet im. A. Mickiewicza
385 Józef Kaczor Lublin dr, UMCS
384 Maria Przybylska Poznań mgr UAM
383 Piotr Niwiński Gdańsk dr hab Uniwersytet Gdański
382 Wojciech Maciejowski Poznań prof. zw. dr hab. / Akademia Muzyczna w Poznaniu
381 Barbara Grell-Duda Lublin psycholog
380 Jacek Duda Lublin dr inż. - Politechnika Lubelska
379 Józef Tarka Poznań mgr inż. emeryt
378 Leszek Tyborowicz Siemiatycze mgr ekonomii
377 Urszula Piaskowska Poznań mgr emeryt. urzędnik
376 Anna Żukowska Lublin dr hab. prof. UMCS
375 Karolina Kmiecik-Jusięga Kraków dr, pedagog
374 Alina Ziętek-Salwik Hadykówka Absolwentka UJ
373 Marian Salwik Hadykówka Absolwent UJ
372 Adam Nowak Starachowice dr inż. R&D Manager
371 Paweł Marcinkowski Poznań mgr.sztuki
370 Sylwiana Firin - Gramowska Poznań nauczyciel
369 Andrzej Eichert Poznań mgr inż.
368 Maria Ryś Warszawa dr hab., prof. UKSW, Warszawa
367 Ewa Rzeszutko Lidzbark emerytowany nauczyciel historii
366 Jadwiga Sankowska Warszawa emerytka
365 Roman Andrzej ŚNIADY Wrocław dr inż. / były nauczyciel akademicki UPWr we Wrocławiu
364 Remigiusz KUJAWIŃSKI Poznań inżynier mechanik
363 Andrzej Sankowski Warszawa mgr. inż
362 Anna RADŁOWSKA-TABOR Gliwice mgr inż. -nauczyciel akademicki
361 Marek Piotr Deszczyński Warszawa dr
360 Włodzimierz Korcz Warszawa tłumacz
359 Krystyna Partuś Zabrze KIK Katowice Sekcja Zabrze
358 Janusz Szczodrak Lublin Prof. dr. hab., UMCS
357 Renata Kędzia 63-510 Mikstat Radna Miasta i Gminy Mikstat, sołtys wsi Mikstat-Pustkowie
356 Wanda Małek Lublin profesor dr hab
355 Barbara Ignasiak Sieradz mgr historii UMK
354 Teresa Krasowska Lublin dr hab. prof. AM Poznań
353 Jadwiga Jęcz Poznań doktorantka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
352 Teresa Szkuta-Pochopień Zabrze dr inż.
351 Jerzy Głuch Gdańsk dr hab. inż. prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej
350 Jan Fiedurek Lublin prof. dr hab., UMCS
349 Zbigniew Osiński Biłgoraj dr hab. Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie
348 Jan Stanisławczyk Zielona Góra magister geografii-emeryt.
347 Michał Marzec Poznań solista śpiewak
346 ZDZISŁAW PETECKI Warszawa doktor /Państwowy Instytut Geologiczny
345 STANISŁAW JAN ZABŁOCKI Biedrusko k. Poznania członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. J. Piłsudskiego
344 Hanna Dąbrowska Bydgoszcz Bydgoszcz
343 Łukasz Dąbrowski Bydgoszcz dr inż.
342 Maria Turowska Łódź prof. dr habilit./Uniwersytet Łódzki, emerytowana
341 Halina Kamionka-Mikuła Gliwice dr inż.
340 Radosław Pytlak Warszawa prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska
339 Mariusz Niekurzak Kraków dr inż. Mariusz Niekurzak AGH, Kraków
338 Jacek Zimny Kraków prof., dr hab. inż., AGH
337 Justyna Chłap-Nowakowa Kraków dr
336 Henryk Małysiak Zabrze dr inż./ Politechnika ŚląsKa
335 Joanna Napierała Poznań mgr/ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
334 Małgorzata Raś Poznań
333 Andrzej Wawszczak Łódź dr inż. Politechnika Łódzka
332 Wieńczysław Niemirowski Lublin dr UMCS
331 Rafał Broda Kraków Prof. dr hab. , Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
330 Krzysztof Szulowski Janowiec dr hab., profesor nadzwyczajny, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
329 Kazimierz Zakrzewski Łódź profesor emerytowany
328 Robert Prorok Zabrze inżynier
327 Bogdan Tomaszek Kędzierzyn-Koźle dr, WSB Wrocław
326 Piotr Hańczyc Wrocław/Santa Barbara dr inż. / Uniwersytet Kalifornijski
325 Jakub Marcinowski Zielona Góra Dr hab. inż. prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
324 Barbara Grzybowska-Swierkosz Kraków em. prof.dr hab PAN.
323 Andrzej Franczyk Kraków aktor Teatr Ludowy Kraków
322 Beata Jankowska Poznań dr inż, Politechnika Poznańska
321 Hieronim Tomczak Poznań mgr inż.
320 Magdalena Kalita Pawłów studentka chemii
319 Eryk Łon Poznań prof. UEP dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
318 Jerzy Kociński Warszawa prof.zw.dr hab. fizyki
317 Adam Michczyński Gliwice dr hab. inż. / Politechnika Śląska, Gliwice
316 Konrad Łoś Bielsko-Biała doktor nauk prawnych, Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Administracji, Radny Bielska-Białej
315 Marta Czekalska Poznań mgr inż
314 Włodzimierz Klonowski Warsaw prof. n. dr hab. fizyk
313 Małgorzata Cepek Żelków Kol.-Siedlce mgr pielęgniarstwa
312 Zofia Kwec Sosnowiec
311 Piotr Kiełczyński Warszawa dr hab. inż. prof. IPPT PAN, Warszawa
310 Kazimierz Gruszecki Łódź mgr
309 Krzysztof Drzewicki Grodzisk Mazowiecki Prof. UG dr hab., Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Miedzynarodowego
308 Krystyna Wojciechowska Gliwice dr inż.Politechnika Śląska /st.wykładowca na emeryturze
307 Barbara Maniak Lublin dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
306 Eugeniusz Kosek Gliwice dr inż
305 Barbara Orzełowska Siedlce
304 Artur Jankowski Windsor Ontario Canada Doradca Finansowy
303 Mariola Świtalska ŁÓDŹ
302 Witold Zajączkowski Gliwice mgr filolog
301 Wojciech Dudek Warszawa mgr Organizacji i Zarządzania
300 grażyna chomiuk mysłowice mgr filologii romańskiej
299 Krystian Probierz Gliwice Prof. dr hab. inż., dr H.C.
298 BOGUSŁAW FILIPOWICZ KRAKÓW Prof. dr hab. inż./ AGH KRAKÓW
297 Tadeusz Hanak Zabrze mgr inż. mechanik
296 Antoni Hallek Zabrze inż informatyk
295 Wiesław Marek Woch Kraków dr hab. AGH
294 Danuta Jarosz Sosnowiec pracownik administracyjny SUM w Katowicach - przewodnicząca NSZZ ,,S" SUM
293 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż.
292 Piotr Urbanowicz Mysłowice dr inż. / Uniwersytet Śląski
291 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej
290 Andrzej Cholewa Gliwice
289 Tadeusz Gustaw Wiktor Kraków prof. zw. ASP
288 Mariusz Janoś Gliwice mgr inż.
287 Maria Skjöldskron-Suchańska Kłobuck inż. metalurg
286 Magdalena Dmoszyńska-Graniczka Lublin dr med. Uniwersytet Medyczny
285 Tadeusz Borecki Zbrosławice inżynier, działalność własna
284 Andrzej Gołębiewski Rybina historyk i teolog
283 Barbara Zakrzewska-Derylak Katowice dr Uniwersytet Ekonomiczny
282 Stanisław Walczak Łódź prof.dr hab. Uniwersytet Łódzki
281 Alicja Rafalska-Łasocha Kraków dr, UJ
280 Marek Wesołowski Śrem kmdr por. (rez) mgr inż. / były wieloletni wykładowca Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz NATO School w Oberammergau
279 Roman Nowicki OSTRZESZÓW emerytowany nauczyciel geografii
278 Barbara Barszcz Kielce dr hab.prof UJK
277 Paweł Ziółkowski Jeleniec mgr historii, poeta, pisarz
276 Anna Urszula Korab Warszawa mgr, dyrektor LO "Klasyk"
275 Kazimierz Korab Warszawa prof. n. dr hab.
274 Marek Jedynak KRAKÓW dr inż./ Politechnika Krakowska
273 Wiesław Surga Kielce dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
272 Andrzej Franciszek Sowa Kraków dr hab. inż. / Politechnika Krakowska
271 Jerzy Chaber Warszawa dr
270 Bogusław Grabowski Gdańsk prof. zw. dr hab. Akademia Muzyczna w Gdańsku
269 Marek Horyński Lublin Dr inż./Politechnika Lubelska
268 Jadwiga Wronicz Kraków dr hab. prof. PAN
267 Edyta Skurak Warszawa mgr socjologi, KUL, Lublin
266 Zygmunt Wronicz Kraków dr hab. prof. AGH, em.
265 Zbigniew Zawistowski Warszawa mgr
264 Paweł Zaręba Lublin dr fizyki
263 Zbigniew Ianelli Berlin mgr inż.
262 Adam Babula Poznań dr, em. st. wykładowca UAM
261 Jerzy Jankowski Norwegia ZP w Norwegii- Prezes. b. czlon. Solidarnosci Walczacej (SW)
260 Anna Agata Ciesielska Wrocław mgr historii sztuki, muzealnik
259 Jan Grzywacz Sieniawa proboszcz parafii
258 Kazimierz Gerlach Warszawa mgr PAN
257 Aleksander Jerzy Rostocki Warszawa dr inż./Warszawa
256 Jerzy Hoffmann Poznań dr hab. prof IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
255 Maciej Beiersdorf Kraków etnograf
254 Tomasz Kosecki Nowy Sącz mgr inż.
253 Bartosz Sawik Zakopane dr inż. / AGH Kraków
252 Grzegorz Gądek Wiedeń mgr inż.
251 Józefa Gądek-Węsierski Wiedeń prof. dr. hab. /Medizinische Universität Wien
250 Krzysztof Marchlewicz Poznan dr hab., prof. UAM
249 Katarzyna Rycerz Krakow dr inż
248 Andrzej Kaźmierczak Warszawa profesor zwyczajny Szkoła Główna Handlowa
247 Maciej Dróżdż Przysucha
246 Krzysztof Stypuła Kraków Prof. dr hab. inż. /Politechnika Krakowska
245 Jarosław Chodak Lublin dr, Instytut Socjologii UMCS
244 Wojciech Polak Toruń prof. dr hab. UMK Toruń
243 Jaroslaw Sosnowski Poznan dr inż.
242 Bożena Gładyszewska Lublin prof. dr hab. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
241 Bernadetta Pasierb Kraków dr inż./Politechnika Krakowska
240 Monika Sankowska Warszawa mgr
239 Wilhelmina Nowak Poznań mgr, nauczyciel geografii
238 Wojciech Ręczkowski Toruń mgr inż.
237 Elżbieta Krzemińska Słupsk mgr inż.
236 Andrzej henryk Żak Przeworsk Nauczyciel, wicedyrektor ZSOiZ w Przeworsku
235 Szymon Kasprzak kraków zwykli ludzie
234 Magdalena Modelska Wrocław dr / Uniwersytet Wrocławski
233 Artur Woziński Poznań
232 Dariusz Bucior Józefów dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
231 Daniela Podlawska Słupsk dr, em. naucz. akadem. AP
230 Tadeusz Kupniewski Warszawa inżynier elektronik,
229 Teresa Materkowska Warszawa mgr, Uniwersytet Łódzki
228 Tomasz Kłys Łódź dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Kłys, filmoznawca
227 Krystyna Kurdziel Kielce dr hab.
226 Waldemar Pałys Ostrów Mazowiecka nauczyciel polonista
225 Dariusz Tomasz Wesołowski Konin dr, prorektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie
224 Henryk Herbeć Byczyna mgr/emerytowany nauczyciel
223 Daniel Budkiewicz Gdańsk mgr historii
222 Stanislaw Filipek Warszawa Prof.dr hab. inz.
221 Barbara Kuźnicka Warszawa prof. dr hab. historyk nauki
220 Marek Ciapka Ząbkowice Śląskie mgr, samorządowiec, strażak
219 Marek Stanisławski Borówiec inż. mechanik
218 Robert Potocki Zielona Góra doktor /geopolityk
217 Damian Karbowniczak Oslo magister inzynier - AGH
216 Krzysztof Kaczkowski Warszawa mgr, urzędnik
215 Barbara Zahorska-Markiewicz Katowice prof. dr hab. internista
214 Ryszard Słaby Poznań mgr inż.mechanik,Poznań
213 Wacław Grzybowski Opole doktor, Uniwersytet Opolski
212 Paweł Krzysztof Ślaza Radom dr
211 Roman Antoszewski Auckland, Nowa Zelandia prof. dr hab. em.
210 Józefa Panek Kraków dr hab. med.
209 Kazimiera Suchocka-Gałaś Toruń dr chemii, em.nauczyciel akademicki
208 Elżbieta Firlit Warszawa prof. SGH,dr hab.
207 Małgorzata Matyja Tychy lekarz
206 Tomasz Kornecki Kraków dr Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
205 Andrzej Markiewicz Katowice prof.dr hab. internista
204 Tadeusz Zakroczymski Warszawa prof. dr hab. inż. / Instytut Chemii Fizycznej PAN
203 Agnieszka Góralczyk-Witkowska Warszawa nauczyciel
202 Paweł Bilski Kraków dr hab. IFJ PAN
201 Jolanta Kulczycka Poznań mgr inż.
200 Elżbieta Łęska-Kokosińska Zabierzów nauczyciel / Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzoskwini
199 Zbigniew Kokosiński Kraków dr inż. / Politechnika Krakowska
198 Grzegorz Gładyszewski Lublin prof. dr hab. / Politechnika Lubelska
197 Jerzy Jędrusiak Warszawa Doktor ekonomii/obecnie pracujący w jednej z warszawskich korporacji
196 Grzegorz Partyka Tarnobrzeg
195 Marek Moszyński Warszawa Prof. dr hab. / NCBJ
194 Janusz Łosowski Lublin prof. dr hab. Janusz Łosowski, Instytut Historii UMCS
193 Marian Konopacki Chełmno prawnik
192 Adam Łukasik Gdańsk / Juszki dr inż.
191 Grzegorz Ratajczak Poznań inżynier budownictwa
190 Mirosław Markiewicz Sosnowiec prof. dr hab. n. med. / Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
189 Robert Kszczot Tomaszów Mazowiecki mgr
188 Andrzej Kurowski Łęczyca k/Poznania technik
187 Katarzyna Jasińska-Zdun Warszawa mgr / UW
186 Agnieszka Rij-Kasprzycka Warszawa Nauczyciel
185 Jolanta Brzezińska-Rwidan Częstochowa nauczyciel
184 Aldona Maria Pawłyk Kraków Dr nauk humanistycznych
183 Miroslawa Hoffmann Poznan mgr chemi
182 Janusz JERZY Warszawa właściciel pracowni projektowej
181 Krystyna Pawłowicz Warszawa dr hab. prof. WSAP, poseł
180 Piotr Klimeczek Krakow dr n med,
179 Kazimierz Woźniak Warszawa mgr, lingwista, starszy wykładowca SGGW Warszawa
178 Piotr Marcin Kaszubowski Przasnysz mgr etnologii, wiceprezes Oddziału Północno-Mazowieckiego PTL
177 Ludwik Szuba Toruń Dr - Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa
176 dorota mleczko kołobrzeg
175 Szymon Nyga Olsztyn Politolog /student dziennikarstwa
174 Jolanta Sloniec Lublin dr inż. / Politechnika Lubelska
173 Izabella Wróblewska-Zając Kraków mgr inż., em. nauczyciel akademicki
172 Antoni Rudak Elbląg mgr inż.
171 ks. dr hab. Józef Dębiński WSKSiM Toruń
170 Maciej Penno Poznań inżynier budownictwa
169 Mira Kuś Kraków poetka, pubicystka
168 Jarosław Witkowski Wrocław prof.dr ha./Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
167 Jerzy Mozrzymas Wroclaw prof. dr hab. / UM i UW Wrocław
166 Marcin Studniarski Łódź profesor matematyki, Uniwersytet Łódzki, członek PKA
165 Bogdan Wróbel Kraków mgr/politolog
164 Stanisława Kanas Rzeszów dr hab. prof. UR
163 EWA ŻOŁNIEREK Kraków mgr, V-ce Przewodniczący KU NSZZ Solidarność UP Kraków
162 Mieczysław Zając Kraków dr hab. inż.
161 Aleksandra Kulpan Ruda Sl mgr /doktotantka /Uniwersytet Wrocławski
160 Maciej Bogdan Stępień Lublin dr historyk idei
159 Marta Sujkowska Drobin magister
158 Waldemar Bohdanowicz Sieradz mgr b. prezydent Łodzi wojewoda łódzki senator RP II kadencji
157 Andrzej Kotyński Łódź dr inż.
156 Waldemar Paszkiewicz Lublin dr/UP w Lublinie
155 Anna Kondratowicz- Ziółkowska Warszawa mgr prawa, radca prawny
154 Kazmierz Kapera Kraków dr n. med.
153 Jacek Kulig Kielce dr n. chemicznych, em. nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
152 Ewa Kulig Kielce dr n. chemicznych, em. nauczyciel akademicki Politechniki Świętokrzyskiej
151 Grzegorz Golański Częstochowa dr hab. inż. Politechnika Częstochowska
150 Zyta Gilowska Lublin Prof.dr hab. - KUL Lublin.
149 Łukasz N. Węsierski Łańcut dr hab. inż. prof. nadzw.
148 Wioletta Włodarczyk-Kujawa Szczecin mgr nauczyciel
147 Jerzy Matuszek Poznań mgr inż.
146 leszek stanislawski Northeim-RFN Lek.med. ortopeda
145 Jarosław H. Bauer Łódź dr hab., prof. UŁ
144 Andrzej Kochański Warszawa prof. dr hab. med.
143 Iwona Gumowska Słupsk dr, AP w Słupsku
142 Andrzej Mazur Warszawa Prof. dr hab. - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - Wydz. Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
141 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa art. plastyk
140 TOMASZ WÓJCIK Gdańsk nauczyciel
139 Andrzej Ziółkowski Warszawa dr hab. inż. IPPT PAN
138 Bogusław Plęs Rzeszów magister
137 Aleksander Kloc Rzeszów mgr inż
136 waldemar andrzej majcher pionki/ londyn mgr historii
135 Bogusław Dopart Kraków prof. dr hab., UJ
134 Magdalena Grześkiewicz Athlone, Irlandia mgr, nauczyciel polonista, dyrektor szkoły polonijnej
133 Anna Zechenter Kraków mgr germanista, publicysta
132 Stanisław Kalinkowski Warszawa Dr
131 Aleksandra Magdalena Niemirycz Warszawa mgr filozofii i polonistyki, poetka i tłumaczka, doktorantka UKSW
130 Jan Cabak Nowy Sacz Przedsiębiorca budowlany
129 Tomasz Kozielec Toruń dr
128 Janusz Sobecki Wrocław dr hab. inż., prof. PWr./ Politechnika Wrocławska
127 Bronisława Walczak Łódź emerytowany st. wykładowca na, UŁ, dr nauk matematycznych
126 Wiesław Ostapski Warszawa pro.dr hab.inż./Politechnika Warszawska
125 Zenon J. Pudlowski Melbourne, Australia Prof. Dr Dr h.c. mult., WIETE, Melbourne, Australia; Adjunct Professor, Northern Illinois University, DeKalb, IL, USA
124 dr Krzysztof Uściłowski Rzeszów UR Rzeszów
123 Jakub Staroń Drogomyśl mgr, asystent w Instytucie Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach
122 Emilian Chibowski Lublin Prof. dr hab. Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
121 Maria Kaźmierczak Środa Wlkp nauczyciel
120 Tadeusz Piątkowski Rumia dr inż , nauczyciel akademicki
119 Wiesława Woźniak Pniewy mgr ekonomista
118 Stefan Sokołowski Lublin prof. dr hab., prof. zw. UMCS
117 Jan Godyń Alwernia mgr inż. Jan Godyń - przedsiębiorca
116 Zygmunt Sosnowski Mogilany k.Krakowa mgr inż. absolwent AGH
115 Justyna Krawczyńska Ostrzeszów mgr,polonistka, dyrektor szkoły
114 Edyta Chlebowska Lublin dr / Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL
113 Ryszard Piotrowicz Poznań dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
112 Tadeusz Żukowski Poznań poeta, rezyser TV, scenarzysta; PEN-Club
111 Piotr Chlebowski Lublin dr hab / Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL
110 Wojciech Michalski Warszawa Biostatystyk / Centrum Onkoligii - Instytut
109 Justyna Kozłowska Warszawa dr
108 Krystyna i Bogdan Baranowscy PoznaN emeryci
107 Przemysław Makarowicz Poznań Prof. UAM dr hab.
106 Piotr Górski Poznań dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
105 Adam Kaznowski Poznań prof. dr hab. / Uniwersytet im. A. MIckiewicza w Poznaniu
104 Andrzej Staszczak Kraków A.G.H
103 Mirosław Krajewski Brodnica prof. dr hab.
102 Łukasz Winiarski Racibórz mgr inż zarządzania
101 Karol Falandys Warszawa doktor
100 Tomasz Nowakowski
99 Seweryn Rzepecki Łódź dr hab. prof. UŁ
98 Tomasz Dyrda Cieszyn dr n.med
97 Rafał Bogusławski Bielsko-Biała mgr szt. projektant, prezes Stow. R. Ostoja, w latach 1992–1997 pracownik dydaktyczny ASP w Krakowie Filii w Katowicach.
96 Aleksandra Nalewaj Olsztyn dr
95 Janusz Fabia Bielsko-Biała dr inż. / Akademia Techniczno-Humanistyczna (ATH)
94 Józef Urbanowicz Kaźmierz mgr inż. ekonomiki rolnictwa
93 Zbigniew Pilch Gliwice dr inż.
92 krystyna siekierska Kraków mgr inż
91 Stanisław Tomczyk Opole mgr Uniwersytet Opolski
90 Jarosław Fall Kraków dr, UPJPII, informatyk, wydawca
89 Wilhelm Czapliński Kraków dr, AGH
88 Anna Królikowska Szczecin dr Uniwersytet Szczeciński
87 Lech Darski Bartoszyce mgr geograf
86 Jerzy Stanisław Dąbrowski Świnoujście mgr germanista
85 Józef GŁOWACKI Kielce dr nauk chemicznych / Uniwersytet Jana Kochanowskiego
84 Wacław Perkowski Wysokie Mazowieckie mgr inż.
83 Henryk Krawczyszyn Polkowice mgr inż. - wykładowca - Polkowice
82 Ryszard Bobrowski Warszawa dr nauczyciel akademicki warszawa
81 Paweł Staszewski Warszawa Politechnika Warszawska
80 Bartosz Stawiarski Kraków dr inż. / PK Kraków
79 Anna Wideł Nowy Sącz mgr
78 Dariusz Chocyk Lublin Politechnika Lubelska
77 Maria Baster-Grząślewicz Kraków dr, em. UP
76 Daniel Pawlicki Puszczykowo dr inż. Politechnika Poznańska,em
75 Paweł Górski Łódź Dr n. med.
74 Waldemar Biaduń Lublin dr
73 Franciszek Ścigalski Bydgoszcz dr inż. nauczyciel akademicki. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
72 Jacek Tomasz Bąbikowski Otwock radca prawny
71 Michał Garapich Kraków mgr geograf
70 Tadeusz Makaruk Biała Podlaska mgr Tadeusz Makaruk nauczyciel akademicki Filia AWF
69 Natalia Rola Jastków wykładowca na UMCS Lublin
68 Hanna Radziejewska Pruszków mgr inż. arch. architekt
67 Stanisław Guzowski Kraków dr hab.inż., prof.PK / Politechnika Krakowska
66 Miro Lappalainen Helsinki, FIN tech.
65 Katarzyna Bednarska Lublin mgr, KUL
64 Piotr Tereszkowski Malmö mgr inz. ESS, Lund
63 Wojciech Marchewczyk Krzeszowice mgr inż.UJ Kraków
62 Witold Pawlak Hamburg, Niemcy bankowiec, Barclays Bank PLC
61 Andrzej Dziadzio Kraków prof.dr hab. UJ
60 Katarzyna Giza Lublin mgr UMCS
59 Tomasz Podgórski Kraków Dr archeologii
58 Jan Stefanowicz Sosnowiec mgr inż.
57 Jolanta Małgorzata Orzechowska Wrocław doktor
56 Bogumiła Jędrzejewska Białowieża Prof. dr hab., Instytut Biologii Ssaków, Polska Akademia Nauk
55 Tomasz Wójcik Wrocław dr inż. emeryt Politechnika Wrocławska, Członek Komisji Krajowej "S"
54 Jadwiga Szmyd - Sikora Rzeszów Prof. dr hab. Uniwersytet Rzeszowski
53 Zbigniew Chojnowski Olsztyn prof. dr hab.
52 Marek Ukleja Bydgoszcz mgr inż.
51 Mariusz Stępień Żory mgr
50 Andrzej Grząślewicz Kraków dr, em. UP
49 Marek Gotfryd Rzeszów dr hab. inż. Politechnika Rzeszowska
48 Andrzej Trembaczowski Lublin dr, UMCS
47 Jarosław Wróblewski Warszawa dr/ Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
46 Stanisław Mytko Baranowo nauczyciel
45 Anna Kubiak Łódź doktor, WSEZ i NS
44 Andrzej Zając Tarnow-Kraków ks. prof. dr hab
43 Marek Stryszewski Kraków dr hab.inż. emer. prof. AGH
42 Grzegorz Jemielita WARSZAWA prof. dr hab. inż. , SGGW
41 Józef Oleński Warszawa prof. zw. dr hab. , Uczelnia Łazarskiego
40 Witold Chrzanowski Elbląg mgr
39 Andrzej Skumiel Poznań prof. dr hab. inż.
38 Jan Masalski Wrocław dr hab. inż., Politechnika Wrocławska
37 Waldemar Humięcki Warszawa dr inż.
36 Bartłomiej Adam Wodyński Bydgoszcz aptekarz
35 mgr Paweł Nowara Katowice nauczyciel
34 Wiesław Ogrodnik Bolesławiec mgr inż. mechanik
33 Tadeusz Kasprzycki Waszawa Informatyk
32 Edward Wierzchoś Kraków prof.dr hab.
31 Ks. dr. Michal Ciurej Wieden
30 Maciej Dzięgiel Kraków Dr inż.
29 Bartosz Dolański Gdańsk dr / AWFiS Gdańsk
28 RYSZARD PUJSZO BYDGOSZCZ dr inż. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
27 Andrzej Gil gdansk dr.inz
26 Kazimierz Głowacki Kielce Dr historii sztuki - emerytowany nauczyciel akademicki
25 Zbigniew Jakubiec Wrocław dr hab.
24 Krzysztof Niewiara Nowy Sącz prawnik
23 Martyna Ochnik Warszawa pisarka
22 Wojciech Jasiakiewicz Bydgoszcz dr hab., UKW Bydgoszcz
21 Kazimierz Jodkowski Zielona Góra prof. dr hab. Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
20 Krzysztof Szczęsny Kalisz lekarz
19 Artur Trębacki Warszawa mgr inż. przedsiebiorca
18 Małgorzata Mierzejewska Warszawa dr / SGH
17 STANISŁAW BERNACKI GDAŃSK Mgr inż. Budowy Okrętów, emeryt
16 Slawomir Swiderski Kaarst lekarz weterynarii
15 Franciszek Brańka Dęblin doktor nauk technicznych, adjunkt w katedrze przedmiotow ogólnokształcących Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (obecnie emerytowany)
14 TADEUSZ LIS LUBLIN em.prof.dr.habil.inż.Tadeusz Lis
13 Jacek Jagielski Malbork dr inż. przedsiębiorca
12 Maciej Miezian Kraków kustosz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
11 Jacek Kozikowski Dietersdorf, Austria Service archeologiczny/ Archäologie Service - Krems Austria
10 Włodzimierz Bochniak Kraków Prof. dr hab. inż.
9 Adam Sobolewski Łódź mgr
8 Piotr Tomczak Poznań dr hab. prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
7 Leszek Butowski Warszawa dr hab.
6 Grzegorz Pojmański Warszawa prof. dr hab. / Uniwersytet Warszawski, Obserwatorium Astronomiczne
5 Piotr Grabowski Gorzkowice Dr ekonomii, adiunkt, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarzadzania
4 Mikołaj Semczyszyn Olsztyn dr inż. - przedsiębiorca
3 Michał Ziembowski Warsaw dr / Politechnika Warszawska
2 Wiktoria Łomozik PAWŁOWICE lekarz dentysta
1 Jarosław Biegała Poznań historyk

Pozostałe podpisy znajdują się na kolejnych podstronach

 

.

.