Nasi kandydaci do Sejmu i Senatu

więcej

O reformie wymiaru sprawiedliwości – dr Bartłomiej Wróblewski

Konferencja Forum Klimatycznego AKO – 21.IX

Prof. Mikołajczak o rekacji Ministra na list otwarty

Jest reakcja ministra na ten list, bo Pan minister do mnie zatelefonował, poinformował mnie, że od początku monitoruje sprawę prof. Nalaskowskiego, że polecił stosownemu dyrektorowi zajmowanie się tą sprawą, że doprowadzi do rozmowy Rektora uniwersytetu w Toruniu z prof. Nalaskowskim i jest przygotowane rozwiązanie. Ten zakaz pełnienia funkcji akademickich zostanie mu cofnięty. Zaplanowano spotkanie AKO z Ministrem poświęcone staraniom, aby uniemożliwić wchodzenie ideologii w życie naukowe i zapewnić równoprawność i swobodę w świecie akademickim.  Źródło: Radio Poznań

Przyczyną zła jest odrzucenie prawdy

Ideologia w najczystszej postaci – ks. prof. Paweł Bortkiewicz

…Dwóch moich znakomitych kolegów historyków żartowało niedawno niezależnie od siebie na temat grantów. Jeden chciał ubiegać się o grant na temat prześladowań homoseksualistów w Prusach Wschodnich w XIX wieku a drugi o badanie represji gejów i lesbijek na Podhalu w latach 80. XX wieku. A wszystko to po to by opisać te przestrzenie społeczne i kulturowe z konkluzją, że niestety nie udało się ustalić faktu owych represji, bowiem wymienionych grup osób w owym czasie i w owym terenie, w widocznej skali nie było… Może to jest sposób na granty, ale to przypomina naukę sowiecką a nie naukę. Tu cały tekst.

O ideologicznej wojnie na uniwersytetach – prof. Stanisław Mikołajczak

…W sprawie prof. Nalaskowskiego nie można mówić o trzymaniu się jakichkolwiek standardów akademickich, bo to jest jeden wielki skandal, zresztą nie pierwszy na UMK, bo rektor poprzednio zachowywał się niestandardowo, właśnie skandalicznie w stosunku do profesora prawa. Uczony tej klasy, który jest powszechnie znany także z pewnego zacięcia publicystycznego, który znakomicie posługuje się felietonem i używa pewnego gatunku literacko-publicystycznego, jakim jest felieton do wyrażenia myśli, w których wyraża poglądy ogromnej liczby Polaków zostaje za to ukarany przez władze uczelni, jakby popełnił jakieś wykroczenie…   Tu cały tekst rozmowy.

List otwarty wszystkich AKO do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowny Panie Ministrze,

Sprawa Profesora Aleksandra Nalaskowskiego zatacza coraz szersze kręgi. List otwarty CŻiR, deklarujący solidarność z uczonym z Torunia, w ciągu kilku dni zebrał prawie 25 tysięcy podpisów. Także Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zajęły publicznie stanowisko we wspomnianej kwestii. Na forach internetowych rozgorzała dyskusja, która ogarnia szereg aspektów życia polskich uczelni, często sytuując je wobec nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest wysoce prawdopodobne, że inauguracja roku akademickiego odbędzie się w atmosferze niepokojów o swobodę wypowiedzi w sprawach publicznych polskich uczonych, o wolność polskiej humanistyki i nauk społecznych oraz o narzucanie “milczącej większości” krzykliwej ideologii gender przy równoczesnym uniemożliwianiu polemiki naukowej jej adwersarzom. A wszystko to w klimacie obaw znacznej części środowisk naukowych o konsekwencje uprawnień, jakie obecnie przysługują władzom rektorskim wobec pracowników i ich aktywności naukowej bądź obywatelskiej. więcej

Prof. Andrzej Nowak: Nie dajmy się zastraszyć

Stoimy znowu na cywilizacyjnym rozdrożu: albo pozwolimy, by dufny w swą siłę, chętny do używania swej pałki Ciemnogród spod znaku LGBT zamykał usta profesorom wyższych uczelni, pozbawiał aktorów możliwości wykonywania zawodu, albo też cenzurował klasykę literatury światowej, zastępując ją ideologicznym bełkotem – albo będziemy walczyć: w imię wolności słowa i obowiązku prawdy zarazem. A kto wygra? Nie pytajmy. Nie dajmy się zastraszyć. Idźmy za profesorem Nalaskowskim.  Tu cały tekst.

List do prof. Aleksandra Nalaskowskiego

Poznań, 12.09.2019 r.

Szanowny Panie Profesorze, Drogi Kolego!

Prosimy przyjąć od społeczności Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie, Toruniu i Olsztynie oraz licznych sympatyków naszych Klubów — wyrazy solidarności w związku z niesprawiedliwym i niegodziwym postępowaniem wszczętym wobec Pana Profesora przez władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. więcej

Nieco filozofii w tle rewolucji antycywilizacyjnej

więcej