Małżeństwo i rodzina dobrem ludzkości – Sympozjum naukowe

więcej

Pandemia globalnego ogłupienia

…Świat dotknięty jest na pewno prez pandemię – globalnego ogłupienia. I z tym trzeba walczyć. Nie ma dowodów, że człowiek ma zasadniczy wpływ na globalne ocieplenie, ale na globalne ogłupienie dowodów dostarcza nam rzeczywistość w każdej sekundzie. Od nas zależy, czy ten trend będzie się wzmacniał, czy uda nam się go ograniczyć, broniąc nie tylko tradycji, kultury, książki, lecz przede wszystkim samej wolności myśli. Głosiciele nowych religii: postępu, ciągłego wyzwalania nas od dawnych „przesądów” są coraz bardziej otwarcie zamordystami. Chcą, by wszyscy myślący od nich inaczej musieli zamilknąć…  Cały tekst tutaj.

Dr Józef Wieczorek z bliska – 2

Odchodzą świadkowie historii

9 września 2020 roku zmarł ostatni żyjący uczestnik Powstania Poznańskiego 1956 roku, który walczył z bronią w ręku – Jerzy Grabus. Wśród “polskich miesięcy”, podczas których stopniowo wyrywaliśmy coraz więcej podmiotowości, te 3 dni w czerwcu 1956 roku, zwane w PRL jako “wypadki poznańskie” były cezurą chyba najważniejszą. Było to ostatnie zbrojne wystąpienie Polaków po II Wojnie Światowej. Równocześnie przemiany będące konsekwencją tych wydarzeń zakończyły okres nieformalnej powojennej okupacji sowieckiej, a późniejsza ułomna i zwasalizowana Polska Rzeczpospolita Ludowa była jednak formą państwowości polskiej.   Cały tekst tutaj.

Nie rozumiem

Słyszę (…) to znamienne uzależnienie humanitaryzmu i człowieczeństwa od sposobu  traktowania zwierząt. Czytam o argumentach psychologicznych, o tym, że notoryczni przestępcy źle się obchodzili ze zwierzętami, łowię uchem słowa o „braciach mniejszych” i św. Franciszku, jeśli nie przywołanym prawidłowo, to chociaż domyślnie…  Nie zżymam się na to, że ktoś chce poprawić los zwierząt.  Ale przecież nie o to teraz chodzi. Jesteśmy w stanie wojny kulturowej.   Cały takst tutaj.

Nie ma miejsca na letniość

Z gospodarki

1 września tego roku pojawiła się kolejna pozytywna informacja o stanie polskiej gospodarki. Okazało się, że poziom wskaźnika PMI mierzącego nastroje w polskim przemyśle znów ukształtował się na poziomie wyższym od 50 pkt. Jest to zdarzenie bardzo korzystne, gdyż od października 2018 roku do czerwca 2020 roku wspomniany wskaźnik przyjmował wartości niższe od 50 pkt. więcej

Kultura jest najważniejsza

Konfrontacja z religią chrześcijańską jest zasadniczym elementem toczącego się obecnie kulturkampfu. (…) Brak działań państwa na rzecz poszerzenia wolności debaty naukowej na polskich państwowych uczelniach, zagrożonej ideologizacją, której symptomem jest obecność w ofercie edukacyjnej tzw. studiów gender, czy też dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników zawierających jasno sformułowany ideologiczny przekaz to tylko dwa przykłady z szeregu zaniedbań (megazaniedbanie: brak repolonizacji mediów) obecnej ekipy rządzącej. Czy największym osiągnięciem Zjednoczonej Prawicy ma być tylko spowolnienie postępu degrengolady?   Cały tekst tutaj (Nasz Dziennik, 05.9.2020)

O niesławnym art. 212 kk

Dziennikarz nie może być karany za to, że publicystycznie próbuje wyjaśniać i wyjaśnia ważne społeczne kwestie, nawet jeżeli są dla kogoś kontrowersyjne. (…) Szalenie niepokojące [jest] to, że w ostatnich kilku latach w zadziwiający sposób rośnie liczba spraw wytaczanych dziennikarzom z art. 212. (…) Nie rozumiem dlaczego i z jakiego powodu sądy są tak przychylne, że nieraz w banalnych zupełnie sprawach, które moim zdaniem w ogóle nie powinny trafić do sądu, natychmiast uruchamiają te procedury i latami rozpatrują sprawy z opisania jakiejś drobnej historii na 2-3 tys. znaków. To jest naprawdę niepoważne, ale tak jest.  Cała rozmowa z dr Jolantą Hajdasz tutaj.

Nieco prawdy o niewolnictwie

Niewygodna bowiem dla propagandystów w rodzaju autorów „Projektu 1619” prawda jest taka, że czynnikiem, który w drugiej połowie XIX w. w decydujący sposób przyczynił się do ograniczenia handlu niewolnikami na Czarnym Lądzie (uprawianemu już wtedy tylko przez muzułmańskich handlarzy i ich czarnoskórych dostawców), była rozbudowa europejskich imperiów kolonialnych. Chociaż przykład prywatnego imperium króla Leopolda II Belgijskiego w Kongu czy eksterminacja na początku XX w. ludu Herrero przez Niemców w dzisiejszej Namibii pokazują, że nie było tutaj prostej reguły.  Cały tekst tutaj.