Przesłanie do Zjazdu Zjednoczeniowego Prawicy

Warszawa, 11 lipca 2014

Stan polskiego państwa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia publicznego, wymiaru sprawiedliwości, nauki i innowacyjnej gospodarki, budzi coraz większy niepokój kompetentnych środowisk akademickich i zawodowych.  Konieczne są natychmiastowe działania naprawcze.

Akademickie Kluby Obywatelskie popierają zjednoczenie wszystkich środowisk patriotycznej opozycji wokół propaństwowej myśli śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i przemyślanych programów politycznych polskiej prawicy.  Dojrzałość polityków to również ograniczenie ambicji, szczególnie osobistych, dla dobra ogółu, dla dobra Polski. więcej

List otwarty do Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej

w związku ze skandalami ujawnionymi ostatnio wskutek opublikowania podsłuchów rozmów najwyższych rangą osób w państwie

Kraków, Poznań, Warszawa, 23 czerwca 2014 r.

Wobec obecnej sytuacji w Ojczyźnie, nie znając wszystkich niezbędnych szczegółów związanych z ujawnionymi podsłuchami polityków koalicji rządzącej, głównie PO oraz powiązanych osób, w tym pełniących ważne funkcje m.in. w spółkach Skarbu Państwa oraz NBP, pragniemy przypomnieć Posłom i Senatorom treść złożonego przez nich uroczyście ślubowania poselskiego i senatorskiego oraz wynikającą z tego faktu odpowiedzialność przed obywatelami Polski:

 „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

Art. 104, ust.2 Konstytucji RP więcej

Prof. Andrzej Nowak komentuje ostatnie wydarzenia

W wywiadzie dla portalu stefczyk.info prof. Andrzej Nowak mówi: „Stopień kompromitacji tych mediów [...] przekracza wszelkie standardy elementarnej rzeczywistości. Bez wiedzy o prawdzie, którą powinny zapewniać nam media nie ma wolności, demokracji i porządku liberalnego.”

Oświadczenie w sprawie przedstawienia sztuki Rodrigo Garcii Golgota Picnic

Poznań, 17 czerwca 2014 r.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu od kilkunastu dni z narastającym zdziwieniem i oburzeniem śledzi zachowanie władz Miasta Poznania w związku z mającym się odbyć w ramach festiwalu Malta 2014 spektaklem  Rodrigo Garcii Golgota Picnic.

W mieście, w którym ogromną większość stanowią katolicy, co więcej praktykujący katolicy, władze miasta akceptują wprowadzenie do programu festiwalu sztuki, która w swoim przesłaniu ideowym jest bluźniercza wobec tej właśnie religii i która w wielu krajach tak została oceniona i wywołała fale protestów.  Zgadzają się, by była ona przedstawiana poznańskiej publiczności 27 i 28 czerwca, w dniach dwóch ważnych świąt katolickich: Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, świąt szczególnie bliskich mieszkańcom Poznania i Wielkopolski. więcej

Oświadczenie w sprawie dyskredytowania lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary

Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, 12 czerwca 2014 r.

Akademickie  Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi z niepokojem obserwują ataki polskich mediów na lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary oraz nieodpowiedzialne uwagi wysokich urzędników państwowych

Od kilku dni trwa haniebna kampania dezinformacji i oczerniania uznanego lekarza, Pana Profesora Bogdana Chazana, dyrektora Szpitala Św. Rodziny w Warszawie.  Stanowczo protestujemy przeciwko dyskredytowaniu Profesora Chazana, którego postawa zasługuje na szacunek i jest wzorem dla innych lekarzy. więcej

Oświadczenie w sprawie szykanowania księdza Stanisława Małkowskiego

Poznań, 14 czerwca 2014 r.

Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w pełni solidaryzuje się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Solidarni 2010 w sprawie obrony księdza Stanisława Małkowskiego.

Członkowie naszego Klubu od początku istnienia ruchu społecznego „Solidarność” z najwyższym uznaniem obserwowali patriotyczno-religijne wystąpienia ks. Stanisława Małkowskiego, które współkształtowały moralno-etyczny wymiar  tego ruchu. Drżeliśmy o Jego życie w latach 80. Teraz z wielkim rozgoryczeniem przyjmujemy ataki na takie same w formie i treści ideowe przesłanie księdza Stanisława. Szczególną goryczą napawa nas to, że ataki te płyną od osób, które On wcześniej wspierał i osłaniał swoimi wystąpieniami. więcej

Rodzina i Kościół – społeczności symbiotyczne

W ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Język religijny wczoraj i dziś”
AKO zorganizowało panel dyskusyjny pod powyższym tytułem. Przedstawiamy relację:

film: Grzegorz W. Tomczak

Kongres Polska Wielki Projekt w Poznaniu – demografia i samorząd

31 maja w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbył się drugi dzień kongresu Polska Wielki Projekt 2014. Tematami debat były demografia i problemy samorządu terytorialnego.
Prof. Jan Paradysz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wskazywał, że pod względem demograficznym Polska nie odbiega znacząco od innych krajów europejskich. Zdaniem prof. Paradysza, problemem jest to, że kobiety decydują się na posiadanie dzieci coraz później i coraz rzadziej w związkach małżeńskich. Z tego trendu można wyjść, jak pokazują przykłady Francji i Szwecji, ale potrzebne jest wsparcie państwa dla rodziny i instytucji małżeństwa. więcej

Oświadczenie w sprawie pośmiertnego honorowania Wojciecha Jaruzelskiego

                        Warszawa-Poznań-Kraków-Łódź, 29 maja 2014r.

My, członkowie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi, zdecydowanie opowiadamy się przeciwko jakimkolwiek formom pośmiertnego honorowania  niesławnej pamięci generała Wojciecha Jaruzelskiego, który przez całe życie służył obcemu państwu, a w Polsce utrwalał zbrodniczy system komunistyczny. Państwo polskie nie spełniło oczekiwań większości społeczeństwa i nie pociągnęło Wojciecha Jaruzelskiego do odpowiedzialności za współpracę z władzami sowieckimi, za sprawstwo masakry na Wybrzeżu, za stan wojenny oraz liczne znane i nieznane ofiary działań wojska, komunistycznej partii i służby bezpieczeństwa. Nie zdejmuje to jednak ze zmarłego odium najcięższych zbrodni popełnianych przez reprezentowany przez niego aparat totalitarnego państwa na wielu polskich patriotach.  więcej

Z prasy

…Ale świetne wyniki w takich miejscach, jak Poznań i Wielkopolska czy Łódź, pokazują, że PiS wypycha rywali z tradycyjnie dotąd platformersko-eseldowskich okręgów. Warto zauważyć, że w Poznaniu mogło mieć na to wpływ coś, co jest pewnie trudne do uchwycenia dla analityków, ale co realnie działa. Chodzi o powstanie i działanie od kilku lat silnego, intelektualnego ośrodka antyestablishmentowego, zdecydowanie popierającego projekt IV RP. To przede wszystkim Akademicki Klub Obywatelski imienia Lecha Kaczyńskiego i współdziałający z nim Klub „Gazety Polskiej”. AKO, gromadzący w Poznaniu wielu wybitnych ludzi nauki, stał się wyrazistym środowiskiem, mającym niewątpliwy wpływ na kształtowanie opinii. Dowodzi to, że tworzenie, organizowanie własnych, niepostkomunistycznych elit i silnych środowisk niepodległościowej inteligencji po prostu procentuje całkiem wymiernie w wynikach wyborów…

Joanna Lichocka, Gazeta Polska 22/2014