Oświadczenie w sprawie wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej

Społeczności akademickie skupione w Akademickich Klubach Obywatelskich z uznaniem przyjmują działania polskiego rządu podejmowane w związku z atakowaniem wschodniej granicy naszego kraju przez Białoruś przy wsparciu Federacji Rosyjskiej. Działania realizowane przez rząd i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy zaangażowaniu służb mundurowych oraz podjęte zabiegi dyplomatyczne skutecznie bronią naszej suwerenności oraz pokazują sprawność polskiego państwa.

Z wielkim uznaniem i wdzięcznością przyjmujemy wysiłki polskiej Straży Granicznej, Policji, Wojska i Wojsk Obrony Terytorialnej, które z profesjonalizmem, sprawnością organizacyjną — ale i z powściągliwością w użyciu posiadanych środków — skutecznie powstrzymują ataki na granicę Polski, będącej równocześnie granicą Unii Europejskiej oraz NATO. Postępują zgodnie z wojenną regułą: intruza zwalczać, ale rannych opatrzyć. Nasze służby zawsze stosują tę humanitarną zasadę, ratując życie lub zdrowie potrzebujących pomocy migrantów, mimo tego że nielegalnie wtargnęli oni na polskie terytorium. Z całego serca dziękujemy Służbom za ofiarną obronę Rzeczypospolitej. więcej

O inflacji i finansach

… Na świecie toczy się ostra rywalizacja międzynarodowa w obszarze gospodarczym, którą można by nazwać nawet swoistą wojną ekonomiczną. Władze poszczególnych krajów starają się bronić rodzimej własności oraz pilnować tego, aby siedziby największych korporacji działających w ich krajach nadal posiadały centra decyzyjne w tych krajach a nie przenosiły ich za granicę. (…) W odniesieniu do szeroko pojętego sektora finansów jeszcze bardziej uświadamia to nam potrzebę stanowczej obrony prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej oraz podejmowania kolejnych kroków na drodze repolonizacji poszczególnych segmentów sektora finansowego, w tym zwłaszcza bankowego. Cały tekst tutaj

O nowym święcie państwowym – Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Komentarz na antenie Radia Maryja – Aktualności dnia, 26.11.2021

Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Jana Wawrzyńczyka

Był wybitnym językoznawcą, polonistą i rusycystą. W swojej bogatej twórczości naukowej i popularyzatorskiej zostawił wiele tekstów odnoszących się do patriotycznych elementów w funkcjonowaniu języka polskiego.
Był człowiekiem głęboko zatroskanym o losy Polski, żarliwym patriotą i społecznikiem.
Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.
Spoczywaj w pokoju.
 Zarząd AKO

Pożegnanie

Prof. dr hab. Jacek Michalski
(17 IV 1925 Przemyśl – 16 XI 2021 Poznań)

Wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, twórca i wieloletni kierownik Katedry Entomologii Leśnej. Autorytet naukowy w dziedzinie entomologii leśnej. Ceniony i pogodny dydaktyk, wychowawca kilku pokoleń leśników. Dla wielu serdeczny i wierny przyjaciel. Człowiek wielkiej szlachetności i głębokiej wiary, wierny narodowym i uniwersyteckim wartościom oraz idei naszego stowarzyszenia, którego był członkiem. więcej

Kryzys na granicy i dziennikarze

Wspomnienie: I Koncert Niepodległościowy – 2011

więcej

Czwarta władza czy narzędzie?

…Józef Stalin twierdził, że „najsilniejszym wojskiem komunizmu są dziennikarze”. Ich rola w ustroju demokratycznym niepomiernie wzrosła, bo wpływ mediów na decyzje wyborcze elektoratu jest oczywisty. (…)W pierwszych wolnych wyborach w 1993 r. na postkomunistów głosowało ok. 20% elektoratu; dziś zaś już około połowa ludności nie uważa suwerenności za istotną wartość. Jeszcze w 2008 r. 71% ludzi deklarowało gotowość do oddania życia za Ojczyznę, w 2014 już tylko 19%. Są to cenne dane dla analityków wojskowych państw trzecich.… Cały tekst z Kuriera WNET 88/2021 tutaj.

Komentarz aktualny

Rozmowa na antenie Polskiego Radia 24, 13.11.2021

Śpiew Niepodległości