O lewicowych łamańcach

…Mówienie o tym, że podziały na prawicę i lewicę się zdezaktualizowały, to też słyszeliśmy przy okazji takiej modnej kilkanaście lat temu teorii “postpolityki” – że już te podziały odeszły w przeszłość, liczy się ciepła woda w kranie i tak dalej. Ale ci, którzy to mówią, z reguły ukrywają za tym parawanem ładnie brzmiących słów i sloganów wyborczych bardzo konkretną ideową agendę polityczną. Jest to agenda mocno lewicowa...
Prof. Grzegorz Kucharczyk na antenie Polskiego Radia 24

Lista czasopism a dyskomfort

…Dyskomfort z tego samego powodu (tj. naruszenia pewnego monopolu) budzi nowa ministerialna lista czasopism punktowanych. Tak na zdrowy rozum, każdy, kto deklaruje się jako liberał, któremu bliskie są zasady deregulacji i konkurencji, powinien przyklasnąć ostatniej decyzji prof. Przemysława Czarnka, który nikogo z owej listy nie usunął, nikomu punktów nie odjął, wręcz odwrotnie: dodawał punkty (doceniając na przykład takie renomowane, z długą tradycją pisma, jak „Kwartalnik Historyczny”) i rozszerzył listę o czasopisma naukowe, które do tej pory w tym zestawieniu nie figurowały. W ten sposób minister edukacji i nauki zrobił krok w stronę faktycznej deregulacji dostępu do ważnego instrumentu nie tylko dystrybucji „szacunku i uznania”, lecz także dystrybucji budżetowych środków finansowych…  Cały artykuł prof. Grzegorza Kucharczyka tutaj

Atrybuty suwerenności

Polska stoi przed ogromnie ważnym wyzwaniem, jakim jest stopniowe odzyskiwanie suwerenności gospodarczej. Spodziewam się, iż w najbliższych latach podejmowane będą kolejne działania mające na celu odzyskiwanie, utrwalanie oraz poszerzanie polskiej własności w naszej gospodarce. Naród ma bowiem swoje prawa także w sferze gospodarczej. Z tego punktu widzenia cieszy mnie to, że w poszczególnych branżach dostrzegalny jest proces repolonizacji… Cały artykuł prof. Eryka Łona tutaj.

R.I.P.

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu przekazuje najserdeczniejsze wyrazy współczucia naszemu drogiemu Koledze
Mikołajowi Pietraszakowi-Dmowskiemu
z powodu śmierci Jego Mamy


Hanny Pietraszak

Drogi Mikołaju! Łączymy się z Tobą w bólu i żalu, i zapewniamy o wsparciu w modlitwie.
Niech Pan Bóg da Ci łaskę ukojenia, a Mamie życie wieczne w niebie.

Przyjaciele z AKO

Piosenki ważne – Stanisław Kowalski in memoriam

Pensjonarki

…wpadły mi w ręce wspomnienia Jadwigi Siekierskiej (1903–1984), działaczki komunistycznej, która jako 13-latka zafascynowała się bolszewicką krzepą, siłą chama. Warto przytoczyć jej relację (z tomu „Kartki z przeszłości”, Warszawa 1960): „Pensjonarki pragnęły zwycięstwa bolszewików, właśnie na przekór ciotkom, wujkom, dziadkom, złorzeczącym od rana do wieczora »barbarzyńcom«, »antychrystom«, »czerwonym diabłom«. […] Większość z nas czekała na przyjście bolszewików jak na wielką przygodę…”
Cały felieton prof. Andrzeja Nowaka tutaj.

Chiński kontekst

…Widać, że Chińczykom bardzo zależy na tym, by Trump nigdy nie powrócił do polityki. Mają ku temu powody, bo po jego wyborze w 2016 roku Chiny zaczęły tracić wpływy w Ameryce. Trump zaczął energicznie zabiegać o powrót wytwórczości do kraju, co przyniosło rezultaty w rekordowym spadku bezrobocia i wzroście zamożności. Trump jako człowiek bogaty był odporny na korupcję i lobbystów. Ponadto zaczął rewidować różne umowy i traktaty, które uznał za faworyzujące Chiny. Powołał na doradcę ds. bezpieczeństwa gen. Spaldinga – znawcę Chin i autora książki Niewidzialna wojna – jak Chiny w biały dzień przejęły wolny Zachód…   Cały artykuł Jana Martiniego z Kuriera Wnet 2/2021 tutaj.

Poseł Jan Mosiński o ochronie życia

W rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 poseł dr Jan Mosiński odnosi się do sytuacji po opublikowaniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności aborcji z Konstytucją.

Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
z głębokim żalem przyjęła wiadomość o śmierci

prof. dr hab. Aurelii Nowickiej
współzałożyciela AKO w Poznaniu.

Żegnamy Panią Profesor, wybitnego uczonego, prawnika i praktyka prawa, gorącą patriotkę, żywo zainteresowaną sprawami Ojczyzny, człowieka prawego i serdecznego.

Aktywnie uczestniczyła w życiu naszego Klubu, żyła zgodnie z wartościami  chrześcijańskimi i konserwatywnymi, które promowała  w środowisku akademickim.

 Droga Aurelio na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci i w naszych sercach

Spoczywaj w pokoju

O zagrożeniach wolności