Chwast, balast czy człowiek?

…Początkowo Sanger głosiła konieczność tzw. kontroli urodzin (w rzeczywistości kontroli poczęć), na przykład przez przymusową sterylizację „imbecyli”, „idiotów”, całej „rasy degeneratów”. Nadrzędnym celem było „poprawienie rasy” (race improvement). Jak mówiła Sanger, chodziło o „pozbycie się ludzkich chwastów”, „martwego ciężaru ludzkich odpadków”. Warto przypomnieć – o czym starają się nie pamiętać współcześni liberalni apologeci Margaret Sanger – że termin „rasa” rozumiała ona całkiem dosłownie…. Cały artykuł tutaj

Ważny sygnał dla obrońców życia

…Orzeczenie TK jest ważnym sygnałem dla wielu zwolenników ochrony życia na całym świecie; pokazało, że nie należy tracić nadziei i prowadzić aktywne działania na rzecz tej idei…

O wojnie ekonomicznej – prof. Eryk Łon

Toczy się trzecia wojna światowa, która jest wojną ekonomiczną. (…) Trwa wielka rywalizacja instytucji finansowych, które bronią się przed innymi. Banki centralne stają się potężnymi instytucjami finansowymi, mają potężne aktywa. (…)Aktywa banku centralnego w stosunku do PKB wynoszą w Polsce 20 proc., tymczasem w Czechach stosunek ten wynosi 60 proc, a w Szwajcarii i Japonii jest to więcej niż 100 procent. Cała rozmowa w Radiu WNET:

 

Sukces inicjatywy posła Wróblewskiego – dziękujemy!

więcej

Jak by Bóg nie istniał

Doszliśmy do sytuacji, w której Bóg jest wytworem kultury, a nie rzeczywistością do której próbujemy się zbliżyć(…)  O ile wieki średnie postrzegały Boga jako rzeczywistość, którą człowiek odczytuje, o tyle od czasów Kartezjusza, Bóg stał się produktem ludzkiego myślenia (…) Dla społeczeństw Zachodu, atrakcyjne stają się postawy Muzułmanów, którzy są wyraziści w swojej wierze. Nasz kościół, kierowany duchem fałszywie rozumianego dialogu i postępu, wchodzi w przestrzeń swoistego zrównania chrześcijaństwa z innymi trendami… 
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz w Polskim Radiu 24 (Konfrontacje idei):

Z kongresu Polska Wielki Projekt 2020 – prof. Andrzej Nowak

O encyklice “Fratelli Tutti”

…Św. Jan Paweł II może być nazywany “papieżem solidarności”. Z kolei Benedykt XVI akcentował w swojej encyklice społecznej bardziej rolę braterstwa. Czy Franciszek czerpie z nauczania św. Jana Pawła II? Obawiam się, że nie. Jego odwołania do swojego wielkiego poprzednika są bardzo zdawkowe. Papież w ogóle woli przywoływać teksty własne, biskupów latynoskich, a nawet film dokumentalny poświęcony sobie samemu, niż poważne nauczanie Kościoła
Cała rozmowa z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem tutaj

Komentarz do oświadczenia

więcej

Oświadczenie w sprawie zmiany na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Środowiska akademickie skupione w klubach AKO oraz sympatycy z wielkim zadowoleniem przyjęli decyzję władz Prawa i Sprawiedliwości i premiera Mateusza Morawieckiego o zmianie ministra odpowiedzialnego za sprawy nauki i szkolnictwa wyższego. Z satysfakcją przyjmujemy także informację, że w budżecie na przyszły rok priorytetem finansowym będzie ochrona zdrowia, wojsko i właśnie nauka.

Desygnowanie na stanowisko ministra profesora Przemysława Czarnka przyjmujemy również jako zapowiedź zasadniczych zmian tego istotnego obszaru publicznego w Polsce. Dotychczasowe doświadczenia Profesora w trzech wymiarach sprawia, że jest znakomitym kandydatem na to stanowisko: jest cenionym uczonym – prawnikiem, znającym realia funkcjonowania polskich szkół wyższych, doświadczonym politykiem – parlamentarzystą, oraz znakomitym organizatorem i administratorem, czego dowiódł jako wojewoda lubelski. Szczególne nadzieje wiążemy z cechami osobowościowymi nowego Ministra, którymi wykazał się w dotychczasowej działalności publicznej. więcej

Miara dobra i demokracji