Wojciech Sumliński w AKO

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania skróconej, ale bardzo ważkiej relacji ze spotkania:

więcej

Zakłamywanie rzeczywistości w Polsce sięgnęło poziomu sowieckiego – prof. Andrzej Nowak

„Jeżeli lekceważymy to, co dzieje się z naszym głosem wrzuconym do skrzynki wyborczej, to znaczy, że nie jesteśmy obywatelami.” O dramatycznej skali ubezwłasnowolnienia społeczeństwa polskiego mówi prof. Andrzej Nowak w Telewizji Republika.

Rocznica wprowadzenie stanu wojennego – refleksje ks. prof. Pawła Bortkiewicza

Polska dziś znów woła o ludzi sumienia! – mówi ks. prof. Paweł Bortkiewicz w swym felietonie poświęconym kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, jednej z szeregu prób zabicia w Polakach ducha wolności.

Glenn Jørgensen – relacja

Przedstawiamy obszerne fragmenty nagrania ze spotkania z duńskim ekspertem poświęconego tragedii smoleńskiej.

Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

z WOJCIECHEM SUMLIŃSKIM

Temat spotkania:
LOBOTOMIA 3.0 — Tajemnica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Prowadzenie: red. Krzysztof Skowroński

Zapraszamy w poniedziałek, 15 grudnia 2014 roku, o godz. 18.00 do sali kongresowej
Ośrodka Nauki PAN,  ul. Wieniawskiego 17/19  w Poznaniu.

 WSTĘP WOLNY

Upokorzenie – prof. Andrzej Nowak

nowak2„Albo uznamy się za głupców, którzy nie umieją skreślić poprawnie krzyżyka na kartce wyborczej, albo za podpalaczy, którzy chcą zniszczyć obywatelski konsensus(…) Głębsze znaczenie „manewru wyborczego” polega jednak na utrwaleniu innego podziału: na rządzących i rządzonych. To ma być podział już trwały, bez nadziei na zmianę.(…)  Oznacza to koniec demokracji. Oznacza, że rządzący mają teraz już prawo do każdego, coraz bardziej zuchwałego nadużycia swej władzy, do każdego kłamstwa(…) Bo nie ma już Rzeczypospolitej. Jest wspólnota kolesiów, połączonych łajdackim interesem, obsługiwana głosami zmanipulowanych przez „zaprzyjaźnione” największe telewizje wyborców. ”

Te dramatyczne słowa wypowiada nasz znakomity kolega, prof. Andrzej Nowak, w tekście pt. „Upokorzenie” zamieszczonym w „Gościu Niedzielnym” nr 48/2014.

Wykład Glenna A. Jørgensena na temat katastrofy smoleńskiej

Zapraszamy na wykład

„Inżynierskie spojrzenie na to jak mogła wyglądać Katastrofa Smoleńska”
(An engineer’s view on how the Smolensk crash could take place),

który wygłosi Glenn Arthur Jørgensen,
President of Robust A/S, Master of Science Mech. Eng.

dnia 3 grudnia 2014 roku o godz. 18:00 w Pałacu Działyńskich,
Stary Rynek 78/79 w Poznaniu.

Wykład będzie wygłoszony w języku angielskim i na bieżąco tłumaczony na język polski.

Oświadczenie AKO w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi w sprawie wyborów samorządowych

Poznań, 23 listopada 2014 r.

Wybory w demokratycznym państwie – niezależnie od ich rangi: prezydenckie, parlamentarne czy samorządowe – powinny być swego rodzaju świętem, podczas którego obywatele obdarzają zaufaniem swoich reprezentantów. Dają oni mandat sprawowania rządów w ich imieniu – suwerenny naród desygnuje swoich przedstawicieli do reprezentowania swoich interesów.

Powinno to odbywać się w atmosferze pełnego szacunku do instytucji państwa i przy pełnym zaufaniu do komisji wyborczych wszystkich szczebli, które winny gwarantować odzwierciedlenie prawdziwego poparcia dla poszczególnych opcji zarządzania sprawami publicznymi.

Przebieg odbywających się w Polsce wyborów samorządowych jest tego całkowitym zaprzeczeniem i przekracza wszelkie dopuszczalne granice. Stanowi wyrazisty dowód na rozkład struktur państwa, które nie potrafią zapewnić standardów demokratycznych w żadnej fazie wyborów. więcej

Zgoda na ten wynik wyborczy, jest zgodą na kolejne fałszerstwa

nowak2„Jestem głęboko rozczarowany postawą głównej partii opozycyjnej. Faktem, że zlekceważyła tylekroć zgłaszane pod jej adresem prośby, sugestie, by dopilnować prawdziwości tych wyborów i ustalonych wyników. Widać było brak aktywności.” — To słowa prof. Andrzeja Nowaka wypowiedziane w wywiadzie udzielonym portalowi wPolityce.pl

fot. e-wpis.pl

Apel AKO Warszawa

Apel pracowników nauki do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie środków finansowych na badanie przyczyn Katastrofy Smoleńskiej więcej