Konferencja o Polskim Romatyzmie – video, zdjęcia

więcej

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”…

… Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie: „Planu równości płci na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”   Cały tekst

Krzyże Kawalerskie dla członków AKO

30 maja w Pałacu Prezydenckim kilku członków AKO Poznań zostało odznaczonych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Cieszymy się i gratulujemy! (Więcej zdjęć po kliknięciu obrazka.)

List prof. Wiesława Antkowiaka do “Solidarności” na UAM

…Historia blisko połowy ubiegłego wieku dowodzi jak bardzo upolitycznienie uniwersytetu przyczynia się do wypaczenia jego naukowo-badawczego charakteru dydaktycznego. Dla zobrazowania sytuacji przytoczę jedynie kilka z bardzo wielu przykładów z naszego uniwersytetu niebudzących wątpliwości: (1) skażenie poglądów społeczności uniwersyteckiej, uwiecznione w strukturze administracyjno-organizacyjnej uczelni np. wprowadzenie „marksizmu-leninizmu”, do programu dydaktycznego (lata 50-te)… Cały list tutaj.

Z Rady Miasta Poznania

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni,

Na ostatniej sesji Rady Miasta Poznania doszło do rzeczy niebywałej. Mimo wielotygodniowych uzgodnień – i akceptacji ze strony poszczególnych klubów – Rada Miasta odmówiła przyznania profesorowi Jackowi Kowalskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Poznania”.

Wprawdzie, po 1990 roku, kilka razy osoby proponowane do honorowych wyróżnień wzbudziły jakieś kontrowersje, jednak prowadziło to do przerwania procedury już na etapie wstępnych uzgodnień. Natomiast w tym roku, po raz pierwszy, Rada Miasta – ustępując pod zewnętrznym naciskiem hałaśliwej i wpływowej grupy – odrzuciła w głosowaniu projekt uchwały o przyznaniu tytułu – godząc się z oszczerczym zarzutem o niegodności kandydata. Argumenty, przedstawiane przez lobby homoseksualne i powtarzane przez media, sprowadzały się do wytknięcia profesorowi Kowalskiemu kilku wypowiedzi, które nazwano „mową nienawiści”. W tym – niezdefiniowanym przez polskie prawo – pojęciu umieszczono np.: więcej

Komentarz aktualny

Poseł dr Bartłomiej Wróblewski na antenie PR24, 19.6.2022:

 

By Pomnik Wdzięczności wrócił

Prof. Stanisław Mikołajczak i ks. Tadeusz Magas mówią o odbudowie Pomnika Wdzięczności (Radio Poznań, 19.6.2022):

Romantyzm w “Konfrontacjach idei”

Profesorowie Stanisław Mikołajczak i Wiesław Ratajczak byli gośćmi prof. Zdzisława Krasnodębskiego i mówili o Polskim Romantyzmie oraz niedawnej, poświęconej mu konferencji (PR24, 19.6.2022):

 

Festiwal pornografii w Warszawie

Dr Jolanta Hajdasz na antenie Radia Maryja, 15.6.2022:

Skąd się wzięły dwie Polski?