R.I.P.

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie współczucie

prof. Jackowi Kowalskiemu i jego Rodzinie
w związku ze śmiercią syna

Stanisława Kowalskiego

Strata dziecka jest największą tragedią, jaka może dotknąć Rodziców.
Łączymy się z Wami w bólu. Będziemy Was wspierać modlitwą.
Niech Pan Bóg ześle Wam łaskę ukojenia w cierpieniu,
a Zmarłego przyjmie do grona Swoich wybranych.

R.I.P.

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie współczucie naszej koleżance
Aurelii Siwa
w związku ze śmiercią męża
Pawła Siwa

Zapewniamy o modlitewnym wsparciu w tym trudnym i bolesnym czasie.
Niech Pan Bóg da Ci łaskę ukojenia.

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci


mgr. inż. Andrzeja Ossowskiego
współzałożyciela i sekretarza AKO w Krakowie.

Żegnamy gorącego patriotę, człowieka prawego, serdecznego, pełnego koleżeńskiego ciepła. Niezwykle oddanego szerzeniu idei wartości chrześcijańskich i konserwatywnych w środowisku akademickim, bardzo blisko  związanego z naszym poznańskim Klubem.

Drogi Andrzeju na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci i w naszych sercach

Spoczywaj w pokoju

Zarząd i członkowie AKO Poznań

O błędzie wypierania fundamentalnych wartości

Uwierzmy w potęgę polskiej tradycji i kultury

…Narody umierają tym szybciej, im szybciej tracą pamięć i tożsamość. Pierwszą spoiną naszego Narodu jest wiara. Potem? Język. Wspólna mowa i jej arcydzieła. Dalej, pamięć dziejów państwa z jego tradycjami: ono też jest swego rodzaju dziełem sztuki. Dzięki niemu Naród ma ramy, w których żyje. (…) Główny nurt polskiej kultury jest chrześcijański i katolicki, a wszystkie pozostałe z niego wypływają. Dlatego tak znaczna część polskiej poezji – to nasze wyposażenie na wieczność. I dlatego też propozycja totalnego odejścia od wiary – to projekt rozbicia wspólnoty. Projekt końca Narodu…  Cała rozmowa z prof. Jackiem Kowalskim tutaj.

Podsumowanie roku 2020

Odnosząc się do tzw. wielkiej polityki światowej, można powiedzieć, że pandemia nie tyle spowodowała nowe zjawiska czy trendy, co raczej obnażyła te, które już istniały przed koronawirusem. Wskazuje się w tym kontekście na ciągle rosnącą rolę Chin, które wykorzystując najnowsze i tradycje komunistycznego totalitaryzmu, dość szybko i sprawnie poradziły sobie z kolejnymi falami pandemii. Wszystko na to wskazuje, że Chiny pod względem gospodarczym stosunkowo słabo – w porównaniu na przykład z USA – odczują konsekwencje gospodarcze koronakryzysu. Pandemia nie przerwała również procesu budowy przez Pekin sieci imperialnych wpływów na całym świecie. Cały artykuł tutaj.

W 2021 rok wkraczamy z nadzieją

…W przyszłości spodziewam się kontynuacji procesu repolonizacji sektora bankowego. Dzięki temu wzrosłaby rola instytucji bankowych, mających w naszym kraju swoje centra decyzyjne. (…) Warto zauważyć, że w tradycyjnym, corocznym rankingu magazynu ,,The Banker” publikującego zestawienie 1000 największych banków komercyjnych na świecie uwzględniane są tylko takie instytucje, które znajdują się pod kontrolą kapitału krajowego. (…) Obserwując od wielu lat wyniki badań ankietowych wśród polskich bankowców zauważyłem pozytywną tendencję wzrostu poparcia dla prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej.  Kiedy w 2007 roku opublikowałem (…) raport ,,Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro” tylko 19 % polskich bankowców opowiadało się za utrzymaniem złotego, w tym roku taki pogląd wyraża już 51%…  Cały tekst prof. Eryka Łona tutaj.

Na Boże Narodzenie

Drodzy Przyjaciele, Członkowie i Sympatycy AKO!

Dobiega końca rok 2020, rok świętowania wielkiej narodowej rocznicy stulecia urodzin św. Jana Pawła II, która  została zakłócona przez nadzwyczajne negatywne wydarzenia: zagrożenie życia wielu z nas i naszych bliskich przez pandemię koronawirusa, walkę o polską suwerenność w UE, a także niezwykłą brutalizację i wulgaryzację debaty publicznej w naszym Kraju i niespotykane dotąd ataki na naszą wiarę i  kościoły. To wszystko sprawia, że klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia nacechowany jest obawami o nasz indywidualny i rodzinny, ale także narodowy byt, o trwanie naszego chrześcijańskiego świata wartości.

Ale nie upadajmy na duchu, te Święta od ponad 1000 lat niosą Polsce i nam Polakom nadzieję wyrastającą z wiary, że przyjście na świat Pana Jezusa  dawało przez wieki – i tak będzie zawsze – odkupienie i pewność, że złe moce nas nie przemogą, gdy będziemy wiernie przy Nim stać.

Z tą wiarą i nadzieją życzę Wam Wszystkim zdrowych, pogodnych, błogosławionych Świąt, dużo radości, miłości i zadowolenia, niech Narodzone Dziecię niesie spokój, szczęście rodzinne, trwanie w przyjaźni, stałe i wierne umiłowanie dobra i czynienie go w swoim otoczeniu i w naszej narodowej wspólnocie. Niech wigilijne i świąteczne spotkania, choć w mniej licznych gronach, podtrzymują nas w trwaniu z Chrystusem i naszą narodową wspólnotą, z jej tradycją i światem wartości.

Szczęść Boże!

A Nowy Rok niech będzie wyjątkowy – pełen sukcesów i radości.

W imieniu Zarządu
Stanisław Mikołajczak

O mediach chcących budzić odrazę

Wokół wirusa