O Zmarłym Profesorze

Wspomnienie na portalu wPolityce.pl

Pożegnanie

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy członków i sympatyków Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że 18 października 2021 r.
po ciężkiej chorobie zmarł


prof. dr hab. Czesław Błaszak

członek-założyciel AKO, były wieloletni Kierownik Zakładu Morfologii Zwierząt
Wydziału Biologii UAM, doktor honoris causa Uniwersytetu Vechta w Niemczech. więcej

O patriotyzmie gospodarczym

Świat po 16 X 1978

Nieadekwatne wskaźniki słuchalności radia

…Opracowując wskaźniki słuchalności polskich rozgłośni radiowych prowadzi się sondaże telefoniczne… Najważniejszym problemem jest tutaj tzw. próba [jej liczebność oraz konstrukcja socjologiczna – pc] … W Polsce to badanie jest prowadzone przez firmę prywatną. Nazywa się ona dostojnie – Komitet Badań Radiowych – sugerując, że to coś więcej niż firma… Komitet, nadzorowany jest przez największe na rynku radiowym podmioty… Eurozet, RMF, Time SA i Agora… Uprzywilejowuje to największe stacje komercyjne…
(Dr Jolanta Hajdasz w PR24. 12.10.2021)

Polsce wypowiedziano wojnę kulturową

…Jesteśmy świadkami próby realizacji strategii, którą nazywam Mitteleuropa 2.0., programu tworzenia dominacji politycznej, ale i gospodarczej Niemiec w Europie Środkowej, po raz pierwszy głoszonej podczas I wojny światowej. W niemieckiej kulturze politycznej obecne są narracje sięgające XIX w., przekonań pruskich elit kulturalnych i politycznych, że niemieccy urzędnicy czy oficerowie mają na ziemiach polskich do wypełnienia misję kulturową, ponieważ przychodzą na obszar pustyni cywilizacyjnej, którą trzeba zagospodarować, a najlepszą rzeczą, jaka mogła Polaków spotkać, są rozbiory, ponieważ dzięki temu mają oni szansę na modernizację. Dziś zamiast Prus mamy UE, zamiast funduszy kolonizacyjnych mamy fundusze pomocowe…  (Prof. Grzegorz Kucharczyk w PR24, 12.10.2021)

Konstytucja ma zawsze prymat

…Przez długi czas był pewnego rodzaju kompromis. Unia unikała gwałtownego wkraczania w prawo wewnętrzne państw członkowskich, chociaż konstytucyjne sądy krajowe stwierdzały, że w zasadniczych sprawach obowiązuje nadrzędność konstytucji, raczej szukając zawsze sposobu, żeby ominąć taki bezpośredni konflikt…
Tutaj cała rozmowa.

Palmy akademickie dla prof. Ignacego Lewandowskiego

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza dnia 1 października najwyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może przyznać swojemu  pracownikowi – Palmy Akademickie – otrzymał nasz Kolega, współzałożyciel AKO, prof. Ignacy Lewandowski. Otrzymał je za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Profesor wygłosił piękne podziękowanie, w którym przywołał przymioty, którymi powinien kierować się uczony w swoim życiu i pracy badawczej. Zostało ono nagrodzone aplauzem zebranych. Społeczność AKO gratuluje swojemu Koledze tego pięknego i zasłużonego wyróżnienia więcej

Europa w muzułmańskich kleszczach

W sensie historycznym pojęcie antemurale christianitatis (przedmurze chrześcijaństwa) ściśle wiąże się z powstrzymywaniem przez państwa katolickie zbrojnej agresji islamu, której ofiarą w pierwszej połowie VII wieku po n.Chr. padły ziemie o dawnej chrześcijańskiej tradycji, poczynając od Ziemi Świętej po Syrię, Egipt i Afrykę Północną. Europa chrześcijańska znalazła się niejako w muzułmańskich kleszczach – od zachodu i wschodu… Cały tekst tutaj.

O zmianach w prawie wyborczym

  Nie uważam, żeby zmiany w systemie wyborczym należały do najbardziej potrzebnych zmian w Polsce. Chociaż oczywiście ciągła refleksja, monitoring rozwiązań wyborczych są wskazane. Nie ma powodów jednak, żeby w granicach tego, co jest określone w konstytucji, nie mogły toczyć się dyskusje na temat silniejszego spersonalizowania tego systemu… Cała rozmowa z posłem Bartłomiejem Wróblewskim tutaj.