Trójka z AKO – konferencja w Sejmie				   

O obronie praw obywatelskich

…Rzeczywiście, mamy brutalną ingerencję w wolność słowa. I – co może nawet nieco paradoksalne – to nie liberałowie, a konserwatyści stoją w pierwszym szeregu w obronie tej klasycznej liberalnej wolności. Musimy zrobić wszystko, żeby zachować wolność słowa, której konsekwencją jest pluralizm w przestrzeni publicznej. Sprzeciwiać się różnorodnym próbom ich ograniczenia. (…) Trzeba oczywiście przeciwstawić się także praktycznym ograniczeniom, np. w postaci monopoli medialnych czy internetowych, które realnie wpływają na swobodę debaty publicznej…  Cała rozmowa tutaj.

Apel o ogłoszenie przez Parlament RP roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu

W 1822 roku Adam Mickiewicz opublikował Ballady i romanse, dzieło, które zapoczątkowało w Polsce Romantyzm. W roku 2022 przypada dwusetna rocznica tego wydarzenia: proponujemy, by rok ten ogłosić Rokiem Polskiego Romantyzmu.

Rola, jaką odegrał polski Romantyzm, jest nie do przecenienia, zarówno ze względu na literaturę, kulturę, jak i tożsamość narodową. Bez utworów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Maurycego Mochnackiego, Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Teofila Lenartowicza, Kornela Ujejskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aleksandra Fredry, Cypriana Norwida i tylu innych polska kultura byłaby o wiele uboższa, jeśli w ogóle by przetrwała w kształcie, jaki znamy, bądź w jakimkolwiek kształcie. Czy powstałyby niektóre dzieła Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Stanisława Wyspiańskiego? Czy bez Dziadów i Pana Tadeusza, Sonetów krymskich i Liryków lozańskich Adama Mickiewicza polski język brzmiałby tak samo? Ile spektakli teatralnych, filmów by nie powstało? To Romantyzm wprowadził literaturę polską do grona czołowych literatur europejskich – co przyniosło jej spektakularne sukcesy: liczne przekłady i dwie Nagrody Nobla w początkach w. XX.  To Romantyzm stworzył wielką muzykę i sztukę polską – dzieła Chopina i Moniuszki, malarstwo Michałowskiego i Matejki; to Romantyzm stworzył nowoczesną myśl humanistyczną, polityczną, cywilizacyjną. więcej

Święto 3 Maja

Jeszcze o nagonce na Radio Maryja

…Dopełniliśmy wszelkich formalności, by być na tej rozprawie. To, że do sądu nie został wpuszczony nasz obserwator, pokazuje nastawienie sądu: dlaczego sąd zamyka się przed jawną rozprawą? Już po tym zachowaniu widzimy coś dziwnego w całym tym procesie… Cała rozmowa (RM,01.5.21):
  Skrót tutaj

R.I.P.

Społeczność skupiona w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z ogromnym smutkiem i żalem przyjęła wiadomość o przedwczesnej śmierci
dr. Grzegorza Woźniaka
męża naszej Koleżanki prof. Elżbiety Czarniewskiej – członka Zarządu AKO.

Zmarły był cenionym lekarzem rodzinnym, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, patriotą, który swoimi zaletami i przekonaniami oddziaływał na bliższe i dalsze otoczenie.

Droga Elżbieto, przekazujemy Ci wyrazy najszczerszego i najserdeczniejszego współczucia.
Łączymy się z Tobą w bólu i w modlitwie. Niech Twój ból ukoi nadzieja, że Grzegorz jest już z Panem Jezusem i stamtąd będzie Cię wspierał.

W imieniu Zarządu i Przyjaciół z AKO
Stanisław Mikołajczak więcej

Suwerenność czy “ciepła woda w kranie”

„Spomiędzy wszystkich narodów nas, Niemców, wybrała Opatrzność, abyśmy stanęli na czele wszystkich narodów kulturalnych i prowadzili ich pod naszą opieką do pewnego pokoju, gdyż dana nam jest nie tylko potrzebna ku temu moc i potęga, ale i najwyższa potencja wszelkich darów duchowych i tworzymy koronę kultury wszechstworzenia. Poddanie się naszemu pod każdym względem wyższemu kierownictwu jest zatem jedynym i najpewniejszym środkiem zapewnienia sobie korzystnej egzystencji dla każdego narodu, mianowicie też dla narodów neutralnych, które zrobiłyby najlepiej, gdyby przyłączyły się do nas dobrowolnie i nam się powierzyły. My, Niemcy, przejmiemy razem z panowaniem nad niespokojnymi sąsiadami także urząd i zadanie wszelakiej pokojowej policji i z własnej mocy potrafimy zgnieść w zarodku wszelką niechęć pokoju”.  Cały artykuł tutaj.

Watchdog chce zamknięcia ust TV Trwam i Radiu Maryja

Działania prowadzone przez Watchdog Polska przeciwko Fundacji „Lux Veritatis” wymierzone są we wszystkie dzieła związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Wpisuje się to w nagonkę, która przez wiele lat dotyka te podmioty. Żądania stowarzyszenia są tak daleko idące i nieuzasadnione, że nie można patrzeć na to, jak na zwykłe dążenie do transparentności w życiu publicznym. To rodzaj nękania podmiotu, którego się nie toleruje, a który chce się doprowadzić do sparaliżowania, do osłabienia siły jego oddziaływania… Cały tekst tutaj
Rozmowa na antenie Radia Maryja 13.4.2021:

Szanse na wzrost

… Polska polityka pieniężna w okresie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa zdała egzamin. Okazało się, że udało się ograniczyć skalę kosztów społecznych tego kryzysu utrzymując wysoki poziom zatrudnienia a także doszło do obniżenia kosztów obsługi kredytów oraz zminimalizowania kosztów obsługi długu publicznego i to w taki sposób, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych emitowanych przez rząd Polski kształtuje się obecnie na niższym poziomie niż rentowność analogicznych obligacji emitowanych przez rządy wielu nie tylko czołowych krajów wschodzących, lecz także krajów dojrzałych. (…) Już teraz można wyrazić zadowolenie z tego, że bank inwestycyjny JP Morgan podniósł prognozę realnego wzrostu PKB dla Polski na rok 2021 z 4,0 % do 4,6 %... Cały artykuł tutaj.

Prusy – legenda i rzeczywistość

Prof. Grzegorz Kucharczyk był gościem prof. Zdzisława Krasnodębskiego w audycji “Konfrontacje idei” (PR24, 18.4.21):